Celkem bylo ke 28. únoru v evidenci zdejšího úřadu práce 4509 uchazečů o zaměstnání. Na úřad práce se nově přišlo evidovat 629 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu února 393 uchazečů z evidence vyřadil. Počet nezaměstnaných absolventů škol se zvýšil o šest na celkový počet 243 lidí.

„V nejbližším období očekáváme zvýšení počtu uchazečů v souvislosti s dalším uvolňováním pracovníků v návaznosti na hospodářskou krizi i v rámci sezónnosti některých prací. Rovněž očekáváme nárůst žádostí firem o možnost vyplácení nižších náhrad mezd z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,“ uvádí vedoucí trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce Miroslav Panák.

Odbytová krize a růst nezaměstnanosti zasáhly na Chrudimsku také tradičně úspěšný obor, jakým je zde strojírenská výroba. Vedení některých firem zřejmě věří ve zlepšení, které by mohlo nastat ještě v průběhu letošního roku.

Tomu nasvědčuje například nabídka strojírenského podniku Tranza. „Vedení chrudimského závodu tu nabídlo 95 zaměstnancům ukončení pracovního poměru dohodou k poslednímu únorovému dni s tím, že s nimi uzavře novou smlouvu s nástupem od 1. července letošního roku. A to za stejných podmínek a bez zkušební doby. Uvedenou nabídku využilo zatím 25 zaměstnanců,“ ilustruje současnou situaci Miroslav Panák.

Nezaměstnaní se nejčastěji ucházejí o profesi prodavače nebo řidiče, v každé z těchto skupin jsou bez práce bezmála tři stovky lidí. Nelehkou pozici bude mít také 261 pomocných a nekvalifikovaných uchazečů.

Mapa nezaměstnanosti

Základní charakteristika nezaměstnanosti

Nezaměstnanost podle obcí

Trh práce

KOMENTÁŘ ÚŘADU PRÁCE CHRUDIM

Míra nezaměstnanosti v okrese Chrudim k 28. 2. 2009 se zvýšila o 0,49 procentního bodu na hodnotu 8,41 %, a je vyšší i proti stavu ke konci února předcházejícího roku, kdy byla míra nezaměstnanosti 5,89 %. V evidenci úřadu práce bylo k 28. 2. 2009 celkem 4509 uchazečů o zaměstnání, což je o 236 osob více než ke konci ledna 2009, a o 1126 osob více než ve stejném období předcházejícího roku. Pohyb uchazečů v průběhu února byl nižší (-511) než v lednu 2009, ale vyšší než ve stejném období předcházejícího roku (+142). Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 629 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu února 393 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se zvýšil o 6 na celkový počet 243.
V nejbližším období očekáváme zvýšení počtu uchazečů v souvislosti s dalším uvolňováním pracovníků v návaznosti na hospodářskou krizi a v rámci sezónnosti některých prací (vliv klimatických podmínek). Rovněž očekáváme nárůst žádostí o možnost vyplácení nižších náhrad mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele podle § 209 zákoníku práce.


Volná místa – stav k 28. 2. 2009:

administrativní pracovník 10
číšník, servírka 20
dělník obuvnické výroby 25
elektromechanik strojů a zařízení 10
Manipulační dělník v průmyslu 11
montér sádrokartonových desek 10
Pomocní a nekvalif. dělníci na stavbách budov 16
Pomocní a nekvalifik. pracovníci zeměd., lesnictví 57
POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 44
prodavač 22
Řidiči motorových vozidel 18
stavební dělník zednických prací 15
Svářeči, řezači plamenem a páječi 15
šička textilní konfekce 39
švadlena ve výrobě konfekce 15
truhlář, truhlář opravář 17
zámečník, zámečník strojů 69
zedník 23
zemědělský dělník ošetřovatel hospodářských zvířat 10

Nejčastější profese uchazečů – stav k 28. 2. 2009:

administrativní pracovník 165
číšník, servírka 59
kuchař 65
Manipulační dělník v průmyslu 87
montážní dělník 83
nekvalifikovaný montážní pracovník v průmyslu 63
Nižší administrativní pracovníci 75
obchodní zástupce 51
Pomocní a nekvalifik. pracovníci - prodej, služby 388
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu 47
POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 261
pomocník, uklízeč 193
pomocný dělník v průmyslu 67
Prodavači v obchodech 274
Řidiči motorových vozidel 264
skladník (úředník) 69
stavební dělník zednických prací 57
vrátný 84
zámečník, zámečník strojů 71
zedník 194