Možnost absolvovat dotovanou exkurzi do některé z firem na Chrudimsku využila prozatím desítka škol zapojených do projektu Krajské hospodářské komory (KHK) Pardubického kraje s názvem „Volba povolání v Pardubickém kraji“.

Cílem projektu je posílení zájmu dětí o technické obory při volbě dalšího studia a budoucího povolání. I když některé z dětí první dotek s realitou „světa práce“ spíše odradil, našlo se na druhou stranu i dost těch, kterým například vůně obráběného dřeva či svařovaného železa učarovala.

Své dojmy školáci rozvedli v literárních pracích, jež po exkurzích vypracovali. Někteří se také přihlásili do soutěže o nejlepší vlastnoručně zhotovený výrobek.

„Projekt běží od listopadu loňského roku a zmíněné exkurze již absolvovalo zhruba 150 žáků osmých a devátých tříd. Těžko říci, které to skutečně do budoucna ovlivní. Exkurzí ale v posledních letech výrazně ubylo, a tak jsme rádi, že děti vůbec mají tu možnost uvidět skutečnou práci,“ říká Hana Kaplanová z chrudimského pracoviště KHK.