Společnost AVE CZ pokračuje ve své snaze prosadit kontroverzní modernizaci a znovuotevření spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic.

Již dvakrát předtím se svým záměrem přitom neuspěla. Jednou nezískala kladné stanovisko ministerstva životního prostředí při hodnocení dopadů na životní prostředí EIA, podruhé krajský úřad zastavil řízení o vydání integrovaného povolení pro výstavbu zařízení. Nyní o ně žádá znovu. Žádost je umístěna na úřední desce kraje.

Krajský úřad v minulosti povolení nevydal, neboť záměr neodpovídal územnímu plánu obce Rybitví. Ten firma AVE CZ napadla soudně, Nejvyšší správní soud vloni na podzim zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. I když se územní plán dosud nezměnil, společnost znovu požádala o vydání integrovaného povolení.

„Skutečnost, že není dotažené územní plánování a vydáno územní rozhodnutí, nebrání tomu, aby bylo zahájeno správní řízení," řekl vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Josef Hejduk.

Úřad nyní zveřejnil stručné shrnutí údajů žádosti a čeká na připomínky účastníků řízení, kterých je několik desítek. Jsou mezi nimi i obce a občanská sdružení, která dosud výstavbu spalovny zásadně odmítala. Zařízení má ročně spálit téměř 16 000 tun nebezpečného odpadu, z nějž zůstane třetina ve formě popela. Investor ujišťuje, že dodrží všechny předepsané limity, odpůrci se však obávají zdravotních rizik, zhoršení životního prostředí a dovozu odpadů z jiných oblastí i z ciziny.

Spalovnu v Rybitví od roku 1995 provozovala společnost Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala AVE CZ, ta zde po modernizaci za několik set milionů korun plánovala ročně likvidovat až 20 000 tun nebezpečného odpadu. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně v minulosti podepsalo téměř 50 000 lidí.

„Můj názor je, že v tuto chvíli to nemohou prosadit. Je to jen hra, podstatné je, že posouzení EIA bylo negativní," řekl krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Václav Kroutil.