„Tato databáze je k dispozici v oblastní kanceláři Chrudim. S některými školami jsme již dohodnuti na uskutečnění exkurzí v místě školy. Největší zájem nyní zaznamenáváme o návštěvu kolínské firmy TPCA, ale rádi bychom uskutečňovali především exkurze v rámci našeho regionu. Tak by odliv pracovní síly byl v budoucnu minimální,“ říká Hana Kaplanová z chrudimského pracoviště Khk Pk.

„Nyní pracujeme na sestavování ‚Přehledu pracovních pozic‘ v jednotlivých regionech. Tato brožura představí nejvýznamnější zaměstnavatele našeho okresu. Pokračujeme rovněž na přípravách zahajovací konference, která by se měla uskutečnit na přelomu ledna a února a na které se školy a zaměstnavatelé dozvědí všechny potřebné informace o projektu. Pro školy to bude především důležité z hlediska dotovaných exkurzí. Zástupci škol se zde dozvědí, jak je možné se do projektu přihlásit, jak se budou provádět vyúčtování a podobně. Projekt Volba povolání v Pardubickém kraji počítá rovněž s přípravou soutěží o nejlepší výrobek a nejlepší popis technických profesí. Se školami chceme spolupracovat také na uskutečňování základních, okresních a krajských kol, kde budou postupně vyhodnocovány nejlepší literární díla a výrobky,“ uzavírá Kaplanová.