Nadace Vodafone tak zahájila činnost programu „Fond dobrovolník“. V rámci tohoto fondu nadace finančně podpoří obecně prospěšné projekty zaměstnanců Vodafonu, které realizují ať už jako jednotlivci nebo jako členové neziskových organizací. Právě v Chrudimi má Vodafon své největší call centrum, které zaměstnává 560 lidí z regionu.

„Interní dotazníkové šetření mezi zaměstnanci chrudimského call centra a dalšími zaměstnanci Vodafonu ukázalo, že 82% z nich chce dobrovolně pomáhat a mnozí jsou už nyní zapojeni do obecně prospěšných a neziskových projektů,“ říká Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafonu.

A protože šéfové mají jít příkladem, setkali se při údržbě záchranné stanice například viceprezident pro marketing Chris Robbins, technický viceprezident Pavel Kos nebo viceprezidentka pro finance Muriel Anton či Martina Wolfová, viceprezidentka pro lidské zdroje.

O podporu obecně prospěšného projektu může ale za stanovených podmínek požádat každý ze zaměstnanců. V tomto roce v pilotní fázi programu „Fond dobrovolník“ rozdělí Nadace Vodafonecelkem 100 000 korun.

Není to poprvé

Fond dobrovolník doplňuje nedávno zahájený program „Den pro neziskovku“, v jehož rámci hradí Vodafone svým zaměstnancům čas, který dobrovolně odpracují pro charitativní a neziskové organizace. V rámci tohoto projektu může každý zaměstnanec věnovat jeden pracovní den v roce práci v libovolné neziskové organizaci. Za den práce v neziskové organizaci přitom vyplatí Vodafone zaměstnanci stejný plat, jako by normálně pracoval.

Pro zájemce o práci ve „Fondu dobrovolník“ platí následující hlediska:

Maximální výše grantu je 20 tisíc korun. Grant bude poskytnut nestátní neziskové organizaci, se kterou zaměstnanec spolupracuje, na náklady, které vznikají a přímo souvisí s jeho činností vneziskové organizaci či projektu. Vklady zaměstnance (čas, doprava, strava apod.) se do nákladů nezahrnují. O udělení grantu rozhoduje Správní rada Nadace Vodafone. Na interním webu najdou zaměstnanci jednoduchou aplikaci, která jim umožní požádat o grantovou podporu jejich projektu.