„Energie ze slunce je čistá a nevyčerpatelná. Jedná se o zdroj budoucnosti,“ uvádí jednatel společnosti DALU provozující ukázkový zdroj energie Luděk Puchýř. Sluneční elektrárna umístěná na střeše hlineckého obchodního domu ve Wilsonově ulici má instalovaný výkon pět kilowattů. Za jeden sluneční den tak vyrobí přibližně 30 kilowatthodin čisté „zelené“ elektřiny.

„Vyrobenou energií napájíme celý objekt, případné přebytky dodáváme do sítě,“ dodává provozovatel.

Hlinecká společnost v současnosti dokončila ještě solární elektrárnu o výkonu 150 kW v nedaleké České Třebové, další podobné projekty jsou v přípravě. Dle sdělení majitele je poptávka po takovýchto středně velkých elektrárnách velmi vysoká.

Návratnost vložených investic je při průměrném osvitu na Hlinecku přibližně 8 let. Stát v současnosti výkupní cenu vyráběné zelené elektřiny dotuje a tuto cenu garantuje po dobu dvaceti let.

Dnešní technologie fotovoltaických článků již dokáže vyrábět energii i při zatažené obloze. V případě větší sněhové nadílky je ovšem nutné sníh z panelů odstranit.

Životnost každého článku je nejméně dvacet pět let. Účinnost nových panelů však s rozvíjející se technologií rok od roku stoupá. Ruku v ruce s rozvojem technologií však klesá i pořizovací cena.

Nejvíce slunečního svitu se získává v období od dubna do srpna. Celoroční průměr osvitu na Hlinecku je okolo 1030 kWh za rok na metr čtverečný.

(mapa)