S účinností od července minulého roku došlo k zásadnímu přetvoření „Jednotného registračního formuláře“ (JRF), jehož použití je povinné pro ohlášení nové živnosti nebo žádosti o koncesi podle živnostenského zákona. Současně byla vytvořena nová verze změnového JRF, což je univerzální formulář, na němž lze ohlašovat změny údajů zapsaných v živnostenském rejstříku. Používání změnového JRF není povinné, podnikatel může své ohlášení učinit i na jiném formuláři, například i na běžném papíře.

Oba zmíněné formuláře byly koncipovány tak, aby použití elektronické verze eliminovalo vznik chyb při jeho vyplňování a současně umožnilo jednoduché předání dat mezi evidencemi různých úřadů. Jedním z hlavních cílů bylo rovněž jejich budoucí použití ve spojení s elektronickým podpisem, aby kdokoli mohl své podání učinit „z domova“.

Tento „inteligentní formulář“ se chová tak, že komunikuje s evidencí obyvatel a živnostenským rejstříkem, takže po zadání rodného čísla se dotáhnou ostatní osobní údaje (včetně bydliště), při zadání IČ se zase dotáhnou údaje o místu podnikání, sídlu a podobně. Současně při vyplňování jednotlivých položek má podnikatel možnost uvést, zda některé údaje chce tímto prostřednictvím ohlásit finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení. Vše podle hesla, že obíhat mají papíry (nyní už spíše jen data), nikoli lidé.

Konec papírů?

Po řadě kontrolních testování byla 1. ledna 2009 spuštěna čtvrtá verze elektronického JRF a od tohoto okamžiku vyměnili pracovníci živnostenského úřadu v Chrudimi papírové formuláře (jak JRF, tak některé vlastní) za ty elektronické. V praxi to vypadá tak, že podnikatel diktuje úředníkovi, co chce ohlásit, úředník tyto informace zapisuje do formuláře v počítači. Pak je výsledek vytištěn, podnikatel jej podepíše a následně úředník odešle data uložená v počítači do všech evidencí.

Data získaná z formuláře je ještě nutné zpracovat, aby bylo možné podnikateli vydat odpovídající dokumenty – výpisy, rozhodnutí nebo oznámení o zápisu provedených změn. Zpracování těchto dat je v řadě případů rychlejší, než samotné vyplnění formuláře, proto si většina podnikatelů může po kratším čekání osobně převzít výsledek svého ohlášení. Tento stav je podstatnou změnou proti dřívější praxi, kdy byly písemnosti vydávány obvykle do sedmi dnů a většinou byly zasílány poštou do vlastních rukou.

Technika a fronty

Ne všechno bohužel funguje vždy spolehlivě – data se ukládají na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze a pracovníci všech živnostenských úřadů v republice komunikují po internetu, takže v případě technických potíží se může stát, že k okamžitému vyřízení nedojde (v krajním případě přicházejí na řadu znovu papírové formuláře). Přesto je současný stav změnou k lepšímu, a to pro obě strany. Odhadovaná úspora poštovného se pohybuje v řádech mnoha desítek tisíc korun ročně, současně podnikatelé při troše trpělivosti získají vše potřebné hned, nemusejí stát další frontu na poště kvůli vyzvednutí doporučeně zasílaných dokumentů.

V této souvislosti dochází občas k vytváření delších front na úřadě. Hlavně v pondělí a ve středu v době od 10 do 13 hodin, kdy přichází větší množství lidí, kteří si chtějí vyřídit ohlášení. Někdy se proto stává, že klienti musí čekat déle. To je způsobeno nejen větším množství zájemců, ale současně i faktem, že téměř každé podání se nejen přijme, ale rovnou i na místě vyřídí. Věříme, že většina lidí mířících na živnostenský úřad tento stav přijme s pochopením.

Sylva Drašnarová, MěÚ Chrudim