Podle slov hlinecké starostky Magdy Křivanové přicházejí v úvahu tři možnosti. První z nich je rekonstrukce úpravny vody Hamry a zásobování stávajícím způsobem.Jako druhá alternativa se nabízí zásobování nákupem vody od společnosti VaK Havlíčkův Brod. A konečně za třetí přichází v úvahu výstavba výtlačného řádu Monako-Studnice a zásobování zdejších obyvatel a firem z úpravny vody Monako.

Majitel i provozovatel vodárenské soustavy i Pardubický kraj prosazuje třetí variantu. Podle Ladislava Tuhovčáka, odborného a vedoucího pracovníka Ústavu vodního hospodářství obcí Vysokého učení technického v Brně, se tato možnost nejeví jako příliš výhodná. A to z důvodů vysokých investičních nákladů i v budoucnosti zvýšených provozních nákladů.

Druhá možnost, kterou je čerpání vody od havlíčkobrodské společnosti VaK, se jeví pouze jako pomocné řešení. Problémem je v tomto případě vyšší obsah dusičnanů.

První varianta, počítající s dodávkou vody z Hamrů, tak jak, tomu bylo doposud, je zase náročná finančně. Hamerská nádrž by totiž musela v co nejbližší době projít rozsáhlou rekonstrukcí.

Voda z hamerské nádrže je, podle konstatování zpracovatele analýzy, nezávadná a vyhovující normám. Vzhledem k přírodnímu znečištění je k dosažení požadované kvality nezbytné vysoké dávkování chemikálií potřebných pro úpravu vody.

Podle slov Magdy Křivanové by varianta rekonstrukce úpravny vody Hamry nevyžadovala vedlejší investice spojené s nutností speciální úpravy vody pro hlinecký pivovar a mlékárnu. V případě dodávek z jiného zdroje by totiž průmyslové podniky musely investovat značné částky pro zachování nynějších parametrů vody.

Město Hlinsko bude proto požadovat nové posouzení a zvážení možností řešení tohoto problému, jež se odhalily výše zmíněnou analýzou. Jedná se především o posouzení rekonstrukce úpravny vody Hamry a o posouzení možnosti zásobování vodou z Havlíčkobrodska pouze jako záložního zdroje pitné vody. Zasedání představenstva je naplánováno na 20.srpna.

Linda Vojancová