V hotelu Zlatá štika se zaměřili na vzdělávání a pracovní trhy. Dalšími tématy byla doprava, dopravní obslužnost a zdravotní péče v kraji.

„Cílem kulatého stolu, které pořádáme jako součást projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, je navázání dialogu k současným problémům, které jsou znepokojující,“ zahájil debatu předseda Regionální rady Odborových svazů ČMKOS Pardubického kraje Josef Hostinský.

Hejtman Radko Martínek uvedl, že Pardubický kraj se ve výsledcích hospodaření propracoval do první poloviny mezi čtrnácti kraji: „Přetrvává však jeden problém, a to regionální členění uvnitř Pardubického kraje, které má dopad na zaměstnanost.“

Hejtman vysvětloval, co způsobuje ekonomické rozdíly v různých částech kraje. „Zatímco západní část se rozvíjí, východní část značně zastává. Je to dáno tím, že není dobudována dopravní obslužnost. A co je vůbec nejhorší zpráva, nebyly zahájeny přípravné práce na tom, aby mohla být spuštěna stavba R35,“ sdělil hejtman účastníkům sociálního dialogu.

Krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová představila změny ve školství Pardubického kraje a ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl informoval o aktuální situaci na trhu práce.

„Školství a zaměstnanost považujeme za spojitou nádobu. Spolupracuje proto s úřadem práce při povolování nových oborů, o které je na trhu práce zájem a kterých je v našem kraji nedostatek,“ představila krajská radní Pernicová konkrétní kroky, které vedou k uplatnění absolventů na trhu práce.

(red, mag)