Účelem bylo zjistit, kdo a proč jednotlivé regiony vyhledává a do jaké míry jsou návštěvníci jednotlivých lokalit spokojeni. Do celého výzkumu se zapojilo celkem 26 299 respondentů. K oblasti Východních Čech se vyjadřovalo 3 757 lidí. Mezi dotazovanými byli i zahraniční návštěvníci. Výsledky tohoto průzkumu poukazují na přednosti, ale také na slabiny jednotlivých regionů.

Do oblasti Východních Čech, tedy Královéhradeckého a Pardubického kraje zavítalo v roce 2005 659 905 turistů. Jejich věk se nejčastěji pohyboval v rozmezí 35 až 49 let a nejvíce jich přijelo ze vzdálenosti větší než 100 kilometrů. Jako dopravní prostředek je nejpoužívanější osobní automobil.
Na Hlinecko turisté nejčastěji plánovali pouze jednodenní výlety(36 procent dotazovaných), 30 procent dotazovaných zde pak chtělo strávit tři až sedm nocí. Nejvíce návštěvníků Hlinecka je ubytováno u příbuzných. Z ubytovacích zařízení jsou preferována hromadná ubytovací zařízení a penziony, což odpovídá celorepublikovému trendu.

Průměrné výdaje na jeden den pobytu na Hlinecku činí u většiny respondentů 200 korun. Převažujícími důvody návštěvy je jednak touha po poznání tohoto regionu a dále pak možnost relaxace a sportu. Hlinecko je turisty vyhledáváno především jako cíl pěší turistiky a cykloturistiky. Nejhorší známkou dotazovaní hodnotí vybavení regionu atrakcemi, příležitosti pro zábavu, služby pro lyžaře a cykloturistiku. Nejlépe jsou hodnoceny služby, které nabízejí ubytovací zařízení a služby týkající se stravování, pozitivně je také hodnocena přátelskost místních lidí.

Z průzkumu také vyplývá, že Pardubický kraj má na svém území nejnižší počet hromadných ubytovacích zařízení, penzionů a hotelů v celé České republice.
Výzkum byl zadán společností CzechTourism a zpracovaný institutem GfK Praha. Využity při něm byly také data Českého statistického úřadu.

Linda Vojancová