Dále je také trápí zvyšující se cena barevných kovů. Záměrem zástupců města bylo získat informace o možném propouštění dalších zaměstnanců v regionu.

Ani jeden z přítomných zaměstnavatelů nepotvrdil, že by uvažoval o výrazném propouštění zaměstnanců. Jsou plánovány restrukturalizace firem a rozvoj některých výrobních závodů, například u společnosti FANS a.s.. Zástupci firem se shodli, že chybí odborní a šikovní dělníci, v některých podnicích zaznamenávají i nedostatek kvalitních THP pracovníků.

Zájem o členství v komoře

Dále bylo upozorněno na vypisování veřejných zakázek, kdy často dochází k situacím, že zakázku „vysoutěží“ firma cca 100 km daleko od realizace, ale zato s nejnižší cenou. Toto jsou všeobecné problémy, které trápí podnikatele nejen na Hlinecku, ale i v ostatních regionech.

Hlinečtí podnikatelé se shodli, že jejich nejpalčivějším problémem je stav infrastruktury, která je tzv. ve zbídačeném stavu. Nemůžeme očekávat příliv nových investorů či vytváření nových pracovních míst v regionu, kde není dostatečná infrastruktura. Zástupci města společně s podnikateli chtějí na tento problém upozornit a více apelovat na dotčené orgány. Oblastní kancelář představila přítomným služby, které Krajská hospodářská komora nabízí pro své členy a spolu s p. Adámkem z firmy SAVE CZ Hlinsko, nabídli členství v HK ČR.

Přítomné firmy projevili zájem o nabízené členství, vzhledem k úsporám, které projekty KHK Pk přináší a hlavně využití možnosti sdružovat se, připomínkovat zákony a aktivně se podílet na rozvoji podnikání v regionu.

Hana Kaplanová Dis.
vedoucí oblastní kanceláře Chrudim
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje