Hlavním bodem byla výše vytvořeného zisku. Ta dosáhla za loňský bezmála šesti milionů korun. „Výsledky hodnotím jako vynikající. Přes stále narůstající konkurenci v chrudimském okrese jsme dokázali být více než o 70% úspěšnější než v předchozím roce,“ uvedl Holický. Delegáti rozhodli také o rozdělení vytvořeného zisku. Podle návrhu půjde téměř půl milionu korun do fondu kulturních a sociálních potřeb, další statisíce se rozdělí do fondu členů a funkcionářů.

Téměř čtyři a půl milionu ponechá Jednota v rezervním fondu. Letošní rok je pro družstvo jubilejní, Jednota si v něm připomíná padesát let od svého založení. Družstevníci z Hlinska chtějí dosáhnout obratu více než 640 milionů korun v maloobchodě. S téměř půlmiliardovým obratem počítá Jednota ještě ve své velkoobchodní činnosti. „To by znamenalo další mírný nárůst tržeb a zachování naší pozice na trhu. Vzhledem k faktu, že každým rokem o nějakou tu prodejnu v obcích přicházíme, bychom byli s dosažením těchto cílů spokojeni,“ vysvětluje Holický.

Úbytku prodejen se snaží Jednota čelit tím, že oslovuje některé obce, zda jsou ochotné se o náklady na nerentabilní provvozovny podělit. Pro obce to znamená dodatečné výdaje. Mohou však zabránit úplnému uzavření prodejny, na kterou je řada hlavně starších lidí na vesnici odkázána. „Oslovili jsme takto celkem sedmnáct obecních úřadů. Pět z nich podepsalo s Jednotou příslušnou smlouvu, pět jiných naši nabídku odmítlo. Se zbytkem obcí zatím jednáme,“ upřesňuje předseda.

Na shromáždění delegátů se losovaly i vyplněné nákupní knížky. Dvacítka výherců si tak bude moci vybrat v prodejnách družstva zboží v hodnotě pěti set korun. Jednota působí v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s širokou nabídkou potravinářského zboží a zboží denní potřeby. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum. Patří k větším spotřebním družstvům v rámci České republiky.