Radnice musí tuto skutečnost změnit. Mnoho času jí přitom na realizaci této nákladné investice nezbývá. „Podle nařízení Evropské unie musí mít každé sídlo nad dva tisíce obyvatel hotovu kompletně kanalizační síť do roku 2010,“ vysvětluje místostarosta Pavel Šotola důvody, které vedou Hlinecké k přípravě této investice. Pohybovat se bude v řádech desítek milionů korun.