„Holcim Česko dlouhodobě finančně podporuje zvyšování kvality života v okolí svých provozoven. Letos jsme již mezi veřejně prospěšné projekty rozdělili přes milión korun a podpořili tak například mateřské a základní školy regionu, ale také knihovnu či společenskou budovu a bezpečnost na cestách,“ říká Michael Suter, ředitel cementárny Holcim Česko v Prachovicích.

Porota v rámci čtvrtého ročníku Ceny Holcim hodnotila devatenáct přihlášených projektů zejména z hlediska kvalitativní změny, kterou projekt lokalitě přinese. Důraz byl kladen na dlouhodobost efektu i na počet místních obyvatel a institucí, které budou do daného projektu zapojeny.

Finanční podporu nakonec získalo devět žadatelů. Peněz se například dočkají Základní školy v Prachovicích a Třemošnici nebo ronovská mateřská škola. Radovat se rovněž může vedení Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci nebo tamní Základní škola praktická.

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI HOLCIM ČESKO:

Prachovice, 29. října 2009

4. ročník Ceny Holcim pro rozvoj regionu zná své vítěze
Holcim Česko podpořil školky i knihovnu a rozdělil dalších 300.000 korun

Společnost Holcim Česko, přední výrobce a dodavatel cementu, kameniva a transportovaného betonu, i nadále pokračuje ve svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti. Prostřednictvím čtvrtého ročníku „Ceny Holcim pro rozvoj regionu“ rozdělila společnost mezi devět veřejněprospěšných projektů z okolí Prachovic celkem 300.000Kč a materiální podporu (cement a tříděný kámen).

„Holcim Česko dlouhodobě finančně podporuje zvyšování kvality života v okolí svých provozoven. V letošním roce jsme již mezi veřejně prospěšné projekty rozdělili přes milión korun a podpořili tak např. mateřské a základní školy regionu, ale také knihovnu či společenskou budovu a bezpečnost na cestách,“ říká Michael Suter, ředitel cementárny Hocim Česko v Prachovicích. „Cena Holcim již má v regionu svou tradici, jedná se totiž už o čtvrtý ročník. Máme tudíž zpětnou vazbu od autorů vítězných projektů z minulých let a vidíme, jak jsou peníze z projektu využity k dobrému záměru a ke zlepšení života v rámci mikroregionu,“ dodává M. Suter.

Porota v rámci čtvrtého ročníku Ceny Holcim hodnotila celkem 19 přihlášených projektů zejména z hlediska kvalitativní změny, kterou projekt lokalitě přinese, dlouhodobosti efektů projektu, počtu přímých, ale i nepřímých uživatelů projektu. Důraz byl kladen také na počet místních obyvatel a institucí, které budou do daného projektu zapojeny, a to např. formou dobrovolné práce, finanční či materiální podpory.

Seznam oceněných projektů

Obec Předkládající Název projektu podpora Kč
H. Městec Dům dětí a mládeže H.Městec Dětské hřiště 35,000
H. Městec Základní škola praktická H.Městec Jsme spolu 40,200
Míčov Sušice Obec Míčov Sušice Obecní knihovna Míčov-Sušice 40,000
Prachovice Základní škola Prachovice Raději za školu (ale i před) 45,000
Ronov n. D. Iveta Zajícová,Ronov n.D. Užitečná zeleň 20,000
Ronov n. D. Mateřská škola Ronov n.D. Zahrada a hřiště v MŠ - 2. část 50,000
Ronov n. D. Město Ronov nad Doubravou Společenská budova 40,000
Třemošnice Rodinné centrum Třemánek, Třemošnice Sejdeme se v Třemánku 14,800
Třemošnice Základní škola Třemošnice Cesty za poznáním Železnohor. Regionu 15,000

Informace o společnosti Holcim (Česko) a.s.
Holcim (Česko) a.s. je jedním z předních dodavatelů stavebních materiálů a služeb v České republice. Stabilní a prvotřídní kvalita cementu, kameniva a betonu z výrobních závodů Holcim společně s materiálovými a logistickými službami jsou využívány pro výstavbu obytných budov a rozsáhlých projektů, např. projektů výstavby infrastruktury v Praze, dálnice D8 a D11, nového vysokoškolského areálu v Pardubicích a Státní vědecké knihovny v Hradci Králové. Společnost Holcim se stále snaží nastavovat standardy spokojenosti zákazníka a udržitelného rozvoje stavebnictví v České republice.
www.holcim.cz

Informace o společnosti Holcim
Holcim je jedním z předních světových dodavatelů cementu a kameniva (štěrku, štěrkopísku a písku) a souvisejících materiálů, např. hotových betonových směsí a asfaltu včetně služeb. Skupina vlastní většinové a menšinové podíly ve více než 70 zemích na všech kontinentech.
www.holcim.com