Soutěže vyhlášené letos v březnu společností Holcimse zúčastnilo celkem 25 projektů z okolních obcí. Odborná porota vybrala celkem osm projektů přispívajících k rozvoji regionu a vyhlásila i jednu speciální cenu. Celkem si návrhy rozdělí mezi sebou částku 430 tisíc korun.

Odborná porota složená ze zástupců firmy Holcima regionálních médií vybrala počátkem května tohoto roku celkem devět projektů, které nejlépe splňovaly kritéria soutěže - podpořit aktivitu místních obyvatel a zkvalitnit tak život obyvatel Prachovic a nejbližšího okolí. Do soutěže se mohly přihlásit projekty z oblasti ochrany životního prostředí, práce s mládeží a se sociálně slabšími skupinami obyvatel, obnovy veřejně využívaných prostor a jiných aktivit podporujících rozvoj obcí v této oblasti. Další podmínkou účasti byla realizace oceněných projektů do konce února 2008.

Nejaktivnější byly letos při přípravě projektů pro Cenu Holcim v Heřmanově Městci, odkud přišlo celkem sedm projektů. Nechyběly však ani projekty z Třemošnice, Seče, Prachovic, Ronova nad Doubravou, Míčova, Bousova a Bojanova. Několik projektů přihlásilyi organizace, které sice sídlí mimo region, ale vykonávají v něm svou činnost.

Částkou 90 tisíc korun byl odměněn návrh prachovické základní školy s názvem „Raději za školu” navazující na již započatou realizaci projektového vyučování environmentální výchovy, která byla firmou Holcim oceněna již v prvním ročníku soutěže. Tehdy byly z grantu pořízeny venkovní lavice a zahradnické náčiní k úpravě prostoru, v letošním roce zde budou dokončeny úpravy prostoru za školou, který by měl sloužit žákům školy i družiny k výuce, relaxaci a odpočinku.

Projekt SOŠ a SOU technické v Třemošnici „Studentská Mekka“ zaujal odbornou komisi natolik, že jej ocenila dotací 70 tisíc korun. Studenti se rozhodli upravit vlastními silami nevyužitý prostor v areálu školy na sportovní a odpočinkový kout, jehož součástí by byla i letní učebna. Kryté posezení v altánu, ohniště, hřiště na petanque, betonové stoly na tenis i hřiště na basketbal mladým učňům zpříjemní hodiny volna. V loňském roce bylo učiliště oceněno za projekt „Doubrava lidem“, v rámci kterého byly vybudovány lavičky a naučné tabule v části Přírodního parku Doubrava.

Vyučování na čerstvém vzduchu láká i zástupce základní školy v Seči, proto se rozhodli zrealizovat projekt „Zelená učebna“. Komise Holcim podpořila vytvoření projektu sloužícího k netradičním formám výuky v oblasti poznávání a ochrany životního prostředí částkou 65 tisíc korun. Zelená učebna by byla první částí dlouhodobého projektu. Počítá se s lavičkamia stolky, pěstebními záhony, slunečními hodinami, ukazatelem světových stran, bylinkovou spirálou, krmítkem pro ptáky a přírodní zvonkohrou. Arboretum, přírodní učebna, relaxační zóna a případně i dětské hřiště v bezprostřední blízkosti školy budou časem sloužiti veřejnosti.

Odborné i laické veřejnosti je určen Průvodce naučnou stezkou „Trilobiti na Paláci“, který do soutěže poslala Společnost přátel Železných hor. Za dotaci 50 tisíc korun by navrhovatelé rádi vytvořili nejen průvodce v podobě skládačky, ale i naučné tabule na stezce včetně jejich webové prezentace. Informace budou sloužit školám v rámci výuky, turistům i obyvatelům regionu.

Částka 45 tisíc korun pomůže i k vybudování další přírodní učebny, tentokrát v Základní škole praktické v Heřmanově Městci. „Přírodní učebna“ navazuje na práci započatou v loňském roce při budování Naučné a relaxační zóny, na kterou firma Holcim v rámci soutěže také přispěla. Zrekultivovaný areál školy by letos měl doplnit přístřešek, zámková dlažbaa dřevěné sezení. Stejně jako v loňském roce se do práce zapojí i sami žáci školy.

Ke sportovnímu vyžití a jako klidová zóna pro obyvatele a chataře v Míčově slouží místní sportovní areál. Zástupci TJ. TATRAN Míčov si předsevzali areál dobudovat a rozšířit o další jednoduchá sportoviště, zmodernizovat sociální zařízení, vytvořit klidovou zónu pro malé děti a otevřít půjčovnu sportovních potřeb a pomůcek. Hlavní cílovou skupinou je místní mládež, které tak nabízí sportoviště alternativu smysluplného trávení volného času. Projekt Relaxačního a sportovně společenského centra byl oceněn částkou 40 tisíc korun.

Mateřská škola v Bojanově přihlásila do soutěže projekt s názvem „Poznáváme přírodu“ pro děti z mateřské a základní školy i jejich rodiče. Dotace 30 tisíc korun poslouží k zakoupení sazenic na živý plot, materiálu pro vybudování ptačích budek, lup, mikroskopů, učebnica dalších pomůcek, díky kterým se děti lépe naučí rozumět všemu, co se děje v přírodě. Ruce k dílu v bojanovské mateřské škole přiloží jak děti, tak rodiče.

Ocenění se dostalo i projektu Petra Boháče, starosty Sboru dobrovolných hasičů Konopáč z Heřmanova Městce, který do soutěže přihlásil návrh „Rekonstrukce obecní lávky“. Obecní lávka přes potok je využívána k přemostění pěší stezky v obci. Částka 20 tisíc korun přispěje nejen k rekonstrukci lávky, ale i opravě nádržky, která slouží jako zásobárna vody hasičům. Zdržují se zde jak malé rybky, tak raci, kteří jsou zárukou čistoty místní vody. Nádržku bude lemovat zábradlí a zachovají se i schody z přírodního kamene.

Speciální cena byla udělena projektu „Nuda v Prachovicích“, kterou do soutěže přihlásilo o.s. Šance pro Tebe. Porotu zaujala především snaha sdružení o integraci dětí a mladých lidí. Projekt je příležitostí pro děti ze sociálně slabších rodin k vyniknutí, prosazení se a zvýšení sebevědomí. Obsahem návrhu jsou dvě víkendové akce plné her a soutěží názvem Nuda v Prachovicích. Akce by měly přispět k většímu vzájemnému respektu místních obyvatel, i proto jsou v plánu ukázky romské kultury a zvyků. Mládež čekají i dva výlety do okolí.