Mezi nejlepší přihlášené projekty v soutěži Holcim Awards rozdělí nakonec firma dva miliony amerických dolarů. Hodnotit se bude v pěti regionálních soutěžích a jednom celosvětovém okruhu. O díl z dvoumilionové dotace se mohou přihlásit i čeští architekti, projektanti, urbanisté či stavební inženýři. Cílem Holcim Awards je povzbudit a inspirovat k výstavbě překračující konvence, která je navíc v souladu s kritérii trvale udržitelného rozvoje.

Vypsaná soutěž vytváří prostor pro prezentace trvale udržitelných řešení technologických, ekologických, sociálně ekonomických a kulturních problémů, ovlivňujících současné stavebnictví a výstavbu. Soutěž je otevřená pro každého, kdo se podílí na projektech v oblasti trvale udržitelné výstavby – architekty, projektanty, inženýry nebo vlastníky projektů.

Soutěže se mohou účastnit všechny stavební projekty, jejichž realizace nezačala před 1. červnem 2007. Předložené soutěžní návrhy vyhodnotí nezávislé poroty v pěti regionech světa s využitím pětibodové definice udržitelné výstavby. Předsedy porot budou mezinárodně uznávaní architekti a akademici. Předsedou poroty v globální soutěži Holcim Awards bude indický architekt Charles Correa. Přihlášky do soutěže uchazeči předloží do konce února příštího roku v anglickém jazyce.