Zasadili se o to mimo jiné místostarosta města Miroslav Tejkl a ředitel Městských lesů Zdeněk Odvárka.

(man)