Zajímavá přednáška je tradičně spojena také s praktickými ukázkami čepování proslulého nápoje a ochutnávkou nealkoholického piva z výrobního programu plzeňského podniku. „Studenti si tak zopakují poznatky z vyučovacích hodin a navíc si všechno v praxi sami vyzkoušejí. Velmi dobrá spolupráce s plzeňským partnerem je i v oblasti zajišťování exkurzí a akcí celostátního významu,“ říká ředitel chrudimské střední školy Jaromír Pecina.