V prvním dílu našem seriálu o zemědělství jsem zmiňovala podnik, který brambory pěstuje a prodává ze dvora lidem. To je ale spíše činnost doplňková.
Podnik ALA a.s. Řepníky v Řepníkách blízko Luže, který částečně hospodaří v našem okrese, se pěstování brambor věnuje dlouhodobě a velmi úspěšně. Brambory mají na rovné stovce hektarů. Potřeba plochy je však daleko vyšší, protože z agronomického hlediska je vhodné brambory po sobě pěstovat nejdříve po čtyřech až pěti letech kvůli přenosu chorob. Velkou výhodu má podnik i v tom, že má živočišnou výrobu – chov červenostrakatého mléčného skotu. Právě hnůj zvířat je neocenitelným zdrojem živin v osevním postupu. Je těžko nahraditelný obecně při pěstování okopanin, zvláště brambor. Živiny zůstávají po sklizni dále v půdě a okopaniny tak bereme za tzv. zlepšující plodiny pro následné pěstování například obilovin. Vhodná předplodina pro brambory je například vojtěška, kterou v Řepníkách rovněž pěstují pro krmivovou základnu skotu. Jinak bychom ji na polích nenašli.

Víte, že?: Brambora není zase tak stará plodina v našem jídelníčku? V Čechách se začala pro účel konzumace pěstovat až v druhé polovině 18. století. V klášterních zahradách ji sázeli i jako okrasnou exotickou rostlinu. Kromě hlíz, tedy té podzemní části, kterou konzumujeme, je zbytek celé rostliny jedovatý. Původně brambory pocházejí z oblasti dnešního Peru.

Zajímavostí je, že v Řepníkách nepěstují jen konzumní brambory pro využití v kuchyni tak jak je známe – tedy především pro vařené přílohy, ale pěstují speciálně vyšlechtěné odrůdy pro výrobu hranolek a smažených lupínků. Odběr brambor je zajištěn dopředu smluvně, což je z ekonomického hlediska velmi důležité.

Na výrobu těchto polotovarů a výrobků není možné použít klasickou bramboru, i když doma v kuchyni to tak mnohdy děláme. Na hranolky se zpracovávají především hlízy s vyšším obsahem škrobu, aby hranolky držely tvar i po usmažení, byly křupavé a dlouhé. Jedná se především o velké polodlouhé tvary hlíz. Podle „rozdělení ranosti" jde o rané pozdní odrůdy, jež mají ve svých vlastnostech uvedené použití pro výrobu hranolek. Jde o tzv. užitkový směr popsaný v seznamu odrůd registrovaných v ČR. Podnik pěstuje „hranolkové" odrůdy s označením Innovátor, Santana, Agrie, Markies.

Brambory na výrobu smažených lupínků jsou také vyšlechtěné a pro tento účel vyjmenované v seznamu odrůd, stejně jako ty pro hranolky. Aby lupínky lahodily oku, volí se převážně kulaté tvary hlíz s vyšším obsahem škrobu a na rozdíl od ostatních brambor mají nejmenší obsah redukujících cukrů v hlíze. Ten by při smažení lupínky zabarvoval. Vhodné jsou odrůdy typu Saturna a nejnovější Lady Clair.

Specifické je i skladování brambor, které jsou později určené pro úpravu. Musí být dodržena konkrétní teplota a vlhkost. Sklady se nazývají různě a mají jiný princip podle toho, zda se jedná o krechty, bramborárny nebo sklepy.

Obecná technologie pěstování se příliš neliší mezi typy konzumními a těmi, které jsou určené pro další zpracování. Velký důraz se klade na šetrné zacházení s hlízami při sklizni a následné manipulaci s nimi. Hlízy nesmějí být mechanicky poškozené, v opačném případě nemohou být zpracovávány. Sklízí se speciálními vyorávači brambor a hektarový výnos činí kolem 30 – 40 tun z hektaru.

Podnik v Řepníkách dodává brambory pro výrobu hranolek české firmě Friall s.r.o. Tábor a Fritagro Čížkov a odrůdy pro výrobu smažených lupínků odebírá rovněž česká firma Bohemia Chips.

V našem jídelníčku mají brambory nezastupitelnou úlohu nejčastěji připravované přílohy. Průměrná spotřeba brambor na hlavu je 80 kg za rok.
Varné typy rozdělené podle písmen můžeme jednoduše popsat: varný typ A – salátové, varný typ B – pro většinu pokrmů, varný typ C – na kaše a hranolky. Většina obchodů tyto typy uvádí na štítcích a balené brambory mívají tyto typy uvedeny i na etiketách. Existuje i varný typ D, který však není vhodný pro konzumní účely.

Je pravda, že hranolky a smažené lupínky nejsou zrovna moc dietní a zdravé. Ale jsou dobré a v malé míře jistě neuškodí. Tak až si rozděláte sáček své oblíbené křupavé pochoutky, podívejte se i na firmu, která je vyrábí. Třeba si pochutnáváte právě na těch našich „krajánkových" z Řepníků. Je celkem fajn vědět, že rostou za humny.

Pokud upřednostňujete vařené přílohové brambory a máte je kde přes zimu uskladnit, tak je prodávají od podzimu do jara v 25 kg pytlích ve výrobním středisku v Řepníkách. Vybrat si můžete žlutoslupkaté nebo červenoslupkaté.

Vanda Rektorisová, ředitelka Agrární komory Chrudim