Peca navrhne zastupitelům, aby mezi plánované akce zařadili opravy střech základní imateřské školy ibudovy technických služeb města. „Stále je aktuální iplynofikace Zámecké ulice. Kromě toho bychom mohli realizovat celkovou rekonstrukci dětského hřiště vsídlišti. To je zdevastované, je vlastně knepotřebě,“ dodává starosta.

Město se vminulosti ucházelo orůzné granty na opravu, snaha Třemošnických ale vyzněla naprázdno. „Takže si zřejmě rekonstrukci zaplatíme sami. Náklady na ni by neměly přesáhnout 750tisíc korun,“ uzavírá Peca. Kfinancování všech akcí by podle starosty mohly být využity peníze zšestimilionového přebytku rozpočtu vloňském roce.