V diskuzi zazněly výhrady vůči současnému uplatňování daně z přidané hodnoty. Podnikatelům vadí, že si mohou odečíst jen pět procent daně, zaplacené při nákupech. Jejich služby jsou naproti tomu zdaněny 19ti procenty. V listu ministru financí Miroslavu Kalouskovi si stěžují i na vysoké náklady, spojené s odvody na sociální a zdravotní pojištění.