Objekt bývalého internátu je však nadále v provozu, vznikla tu nová turistická ubytovna. Město rovněž počítá se zřízením přestavěné a modernizované výdejny jídel. „Zařízení však bude muset vyhovět současným standardům a hygienickým normám. Proto počítáme s výraznou rekonstrukcí, která si vyžádá bezmála tři miliony korun,“ vysvětluje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

S náklady na výdejnu počítá i letošní čerstvě schválený rozpočet města, jehož příjmy i výdaje se budou pohybovat kolem částky 167 milionů korun. Objekt bývalého internátu získalo město na konci loňského roku převodem od Pardubického kraje.

„Budeme zde muset investovat také do nového sociálního zařízení, poněvadž to stávající je v havarijním stavu,“ dodává hlinecký místostarosta.