Ta zde plánuje investici zhruba 300 milionů do nových technologií a výstavby nového závodu. Chce tak podstatně rozšířit výrobní kapacitu stávající kovárny a současně výrobu doplnit o další navazující procesy, jako je strojní obrábění výkovků, jejich tepelné zpracování, povrchová úprava a montáž.

Díky tomu by mělo vzniknou zhruba 80 nových pracovních míst.

„Vítáme zájem investorů o průmyslovou zónu, zároveň nás velmi těší, že jde o výrobu ve strojírenské oblasti, která má v našem městě dobrou tradici," poznamenal místostarosta Jaroslav Trávníček. „S tímto investorem by navíc byla dotčená průmyslová zóna již z poloviny zaplněna," dodává místostarosta.

Záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně Chrudim-západ ještě bude muset schválit na svém červnovém zasedání Zastupitelstvo města Chrudim. Rada města však tomuto záměru dodala jasné doporučení. (bn)