Peníze Chrudim získala díky zapojení do programu Partnerství. Na nové kamery ale žádná dotace zatím nepřišla. „Centrálu nejprve zmodernizujeme a rozšíříme, abychom na ni mohli napojit další kamerové body,“ uvádí místostrosta Petr Řezníček.

Městská rada, která vzala ve čtvrtek přidělení dotace na vědomí, zároveň shcálila výjimku ze směrnice o veřejných zakázkách. „Zakázku tak bude realizovat místní firma ELZO, která dodala všechny předchozí etapy kamerového systému ve městě. To, aby tuto práci prováděla cizí firma, by nemělo žádný smysl,“ doplňuje starosta Jan Čechlovský.

Kamery sledují chrudimský život v několika lokalitách. Jejich počet je ale třeba zvýšit. Město má už vytipovaná některá místa, jež přímo volají po monitoringu. „Je to především parkoviště v sídlišti U Stadionu, koupaliště a sousední sportoviště,“ pokračuje místostarosta Řezníček. V areálech městských sportovišť by podle jeho mínění měla největší efekt mobilní kamera, kterou by šlo podle potřeby přemístit. Například ve dne by mohla sledovat koupaliště a večer parkoviště v sídlišti.

Město Chrudim provozuje kamerový systém už pět let. Městská policie sleduje nepřetržitě, co se děje u nákupního střediska Kateřina, v Husově ulici u Centrálu, u autobusového nádraží, na Resselově náměstí, u Divadla Karla Pippicha, na kruhové křižovatce u hotelu Bohemia nebo na sídlišti Větrník. České dráhy mají na peróně i v čekárně svůj vlastní kamerový systém, který volně navazuje na kameru u nádraží. Na chrudimský kamerový systém jsou napojeny ještě dva body v sousedních Slatiňanech.
"Systém je propojen s Policií ČR. Pokud chtějí kriminalisté vidět některý záznam, mohou tak učinit ve svých vlastních prostorách," vysvětluje místostarosta Petr Řezníček.