„Určitě bychom uvítali mít toto pracoviště v těsném sousedství, ale možné to není. Areál se nachází v zátopovém pásmu,“ vysvětluje ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi Milena Burdychová.

Uzavření letního kina vyvolalo mezi Chrudimáky velkou diskuzi. I když město uspořádalo kulatý stůl, budoucí využití má jen mlhavé obrysy. Ředitel Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek míní, že je třeba rozpoutat pořádnou diskuzi. „Odmyslím–li úředníky, u kulatého stolu bych občany napočítal na prstech jedné ruky. Ti, kteří mají nejvíc řečí, nepřišli,“ říká Kadeřávek.

Při kulatém stolu, který se u příležitosti hledání využití letního kina uskutečnil, se sešlo víc městských úředníků než občanů. Tvrdí to ředitel Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek, který by uvítal širokou diskusi o tomto tématu.

„Protože bychom chtěli ktéto problematice získat více podnětů i od občanů, kteří nepřišli na setkání, připravíme do zářijového vydání Chrudimského zpravodaje dotazník, který bude zaměřen na problematiku dalšího využití letního kina,“ říká koordinátorka Zdravého města Chrudim Šárka Trunečková.

Při minulém setkání účastníci vyjádřili nesouhlas svybudováním parkovacích stání vtomto areálu. Většinou chtějí areál zachovat jako odpočinkovou zónu – víceúčelový amfiteátr (nabídnout možnost trávení volného času – odpočinek, sport, herní prvek pro děti apod.), využít areál pro část akcí, které probíhají na Resselově náměstí ( Obžínky, Loutkářská Chrudim apod.).

„Prostor by měl být otevřený i pro aktivity neziskových a dalších organizací. Zároveň je ale nutné řešit otázku přístupových cest a parkování. Zajímavým námětem bylo například i možnost zadání studie studentům architektury ČVUT,“ doplňuje ve své zprávě Šárka Trunečková.