V jednom z nich bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Jedná se o projekt „Komplexního modulárního pracoviště“ pro učební obory klempíř a truhlář. Prošel už prvním monitorovacím obdobím.

V rámci projektu pořídila škola ruční nářadí pro klempíře. Jeho kvalita byla doporučena sociálním partnerem, Cechem KPT, a firmou Rheinzik, která v rámci celorepublikové soutěže klempířů provedla ukázku základních klempířských prací. Byla zakoupena bodová svářečka s chlazením. V současné době je úspěšně využívána při odborném výcviku a žáci se s ní také seznamují na trenažeru, který vyrobili truhláři zdejší střední školy.

Z finančních prostředků projektu byl hrazen nákup výpočetní techniky, počítače a interaktivní tabule, které jsou využívány jak pro samotný projekt, tak i pro výuku.

Dvě pracovní skupiny vytvořené z odborných učitelů, kteří vyučují odborné předměty ve strojírenském a dřevozpracujícím oboru, během monitorovacího období zpracovaly učební dokumentaci pro první ročníky oboru „střední vzdělání s výučním listem klempíř a truhlář“. Unikátnost materiálu, který je složen z výkresové dokumentace, technologických postupů a metodiky spočívá v tom, že se zde prolíná klempířské a truhlářské řemeslo. Část dokumentace je určena i pro žáky základní školy a dává dobrý podnět pro vycházející žáky a pomáhá jim při volbě dalšího povolání.

V následujícím monitorovacím období čeká pracovníky zpracování učební dokumentace pro druhý a třetí ročník oboru klempíř a truhlář. Vrcholem a cílem bude stavba vnějšího prostředí trenažéru, který bude realizován v průběhu měsíce května.

Na projektu pracuje řada zaměstnanců SOŠ a SOU technického. Dosažené úspěchy jsou výsledkem týmové práce učitelů odborných předmětů s učiteli odborného výcviku.

Pavel Kalina