Chrudimský starosta Petr Řezníček počítá s červnovým otevřením Muzea barokních soch.

Chrudim – Největší chrudimská investice posledních let, rekonstrukce kostela svatého Josefa, se rychle chýlí ke svému závěru. Stavba byla tento týden zkolaudována a uvnitř nyní pokračují práce na úpravách interiéru.

Odsvěcený kostel přitom dlouhé desítky let jen chátral a ještě před dvěma roky sloužil městu hlavně jako skladiště nepotřebného haraburdí či odložených školních lavic.

„Při kolaudaci bylo konstatováno, že objekt zaznamenal významné a výrazné změny z hlediska záchrany kulturní památky. Některé nedodělky budou ještě do termínu spuštění ostrého provozu odstraněny. Jedná se například o upevnění hasičských přístrojů nebo o dokončení osazení některých elektrických spotřebičů,“ popisuje průběh kolaudace chrudimský starosta Petr Řezníček.

V následující etapě pak přijde ke slovu interiérové vybavení kostela včetně umístění 27 soch, které budou tvořit jeho expozici. S otevřením muzea pro veřejnost počítá radnice v červnu.

Stavební práce, které tu do současné doby proběhly, si již vyžádaly náklady ve výši 70 milionů korun. Na začátku investice přitom současný starosta hovořil „jen“ o 55 milionech. Bez ohledu na to, že podstatnou část investice kryje dotace, se tedy stavba nakonec výrazně prodražila.

Petr Řezníček ale vysvětluje: „Některé vícepráce, které na stavbě proběhly oproti původnímu rozpočtu, jsou způsobeny tím, že po odkrytí původních konstrukcí byla v kostele objevena spousta zajímavých věcí. Včetně barokních fresek, o kterých památkáři rozhodli, že budou zachovány. Byly nutné i další zásahy z hlediska zajištění statiky. Druhou část vícenákladů pak tvoří položky spojené s požadavky provozovatele – Chrudimské besedy. Některé věci původní projekt neřešil z hlediska budoucího provozu ideálně a během stavby se tedy přepracovávala projektová dokumentace. Řešily se nové rozvody silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací i věci spojené s audiovizuální místností,“ doplňuje Řezníček.

SHLÉDNĚTE ZDE VIDEOREPORTÁŽ Z LOŇSKÉHO ROKU O PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ - ZDE