Firma Kovolis Hedvikov se sídlem v Třemošnici je největší komerční tlakovou slévárnou hliníkových slitin v České republice. I přes dopady ekonomické krize svoji výrobu dále rozšiřuje.

V listopadu loňského roku se začalo v areálu firmy s výstavbou nové výrobní haly. „V květnu a červnu letošního roku v ní budou instalována první dvě robotizovaná pracoviště tlakového lití. Do konce roku budou v provozu čtyři robotizovaná pracoviště,“ uvedl předseda představenstva firmy Miloslav Pavlas.

Cílově zde vznikne do roku 2014 celkem 14 robotizovaných pracovišť tlakového lití. K tomu přibude 10 - 12 obráběcích strojů na opracování odlitků. V letošním roce do nového provozu nastoupí 25 pracovníků, kteří zajistí zkušební provoz, než se spustí práce na dalších nových robotizovaných pracovištích. Někteří pracovníci budou přecházet z původního pracoviště do nové výrobní haly, kromě nich se zde budou zaučovat na moderních strojích i další lidé. Jak se zde bude navyšovat výroba, firma počítá s přijetím až 160 pracovníků různých profesí.

„Kvalifikované pracovníky hledáme na trhu práce stále a je to především pro nástrojárnu a další strojírenské profese. Máme dobrou spolupráci s SOŠ a SOU technickým v Třemošnici. K nám chodí studenti a žáci na praxi, my jim nabízíme stipendium a tím částečně získáváme nové kvalifikované pracovníky. Další kvalifikované profese hledáme cestou úřadů práce, internetů, inzerátů a v rámci České i Slovenské republiky.
Pro méně kvalifikovanou práci získáváme klíčové profese jak doma, tak i v zahraničí, třeba na Ukrajině,“ doplňuje Miloslav Pavlas.

I když Třemošnice nepatří na Chrudimsku mezi města s právě nejvyšší nezaměstnaností, bez práce tu bylo na konci ledna 10,33% obyvatelstva. Uvedené číslo reprezentuje početný zástup 176 lidí „na pracáku“. Každé nové místo tak v Třemošnici uvítají. Pomoci může ostatně i lidem v nedaleké Seči nebo v Ronově nad Doubravou, kde je míra nezaměstnanosti ještě o něco vyšší.

(pk, man)