„Zdá se, že ekonomická krize zřejmě dopadla i na ty, kteří do automatů pravidelně házejí své peníze,“ říká Lacmanová.

„Město z těchto plateb naposledy získalo 100 450 korun, které vynaloží na účely, které pro tento případ stanoví zákon,“ doplňuje místostarostka.

Peníze tak musí být vynaloženy na veřejně prospěšný účel, související například s podporou či s ochranou mládeže.