Podle Jiřího Šilhy z Českomoravské myslivecké jednoty mohou mít útvary v polích zcela prozaický původ. „ Často je možno pozorovat v nesklizených porostech obilovin zajímavý úkaz. Srnec pronásleduje říjnou srnu. Ona mu stále uhýbá, až začne běhat do kruhu. On za ní běhá tak dlouho, dokud se srna konečně nezastaví. Vydupané kruhy v obilí jsou pak prostým důkazem tohoto reprodukčního procesu,“ uzavírá Šilha.