V oblasti jsme vyhlásili zákaz vstupu. Terén je pro jakoukoliv turistiku v těchto dnech naprosto nevhodný,“ uvádí vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory František Bárta. „O síle větru svědčí i to, že dokázal zpřetrhat kořeny hluboko kořenících buků. Ty jsou nyní plně olistěny a vítr se tak opírá do mnohem větší plochy. V zimě by stromy zřejmě nápor větru vydržely,“ domnívá se Bárta.

Mělce kořenící smrky vyvracel vítr i s kořenovými koláči. Zaměstnanci podniku Lesy České republiky zahájí v nejbližších dnech práce na odklízení popadaných stromů. Oblast byla ale před několika měsíci vyhlášena bezzásahovým územím, kde se neprovádí těžba. „Stromy proto odklidíme pouze z cest a z koryta potoka. Všechny ostatní ponecháme svému osudu,“ vysvětluje správce Jan Znojemský z nasavrcké lesní správy.

Ochránci přírody a lesní správci zatím nedovedou přesně určit, kdy bude dřevo odklizeno a následně odvolán i zákaz vstupu. „Slíbit to nemohu, ale pokusíme se rokli znovu zprůchodnit do poloviny srpna,“ uzavírá Znojemský.