Uchránili přírodu

V loňském roce odevzdali k odborné likvidaci do sběrných dvorů 5062 starých televizorů  a 2068 ks monitorů. K tomu přidali 31 tun drobných domácích spotřebičů. Uchránili tak přírodu například před takovým objemem skleníkových plynů, jaký za rok vyprodukuje 111 automobilů a ušetřili elektřinu, která by vystačila 374 průměrným čtyřčlenným rodinám na rok.

Občané Pardubic třídí elektroodpad již osmým rokem. Letos potřetí Pardubice získaly od společnosti Asekol, jež pro město sběr a recyklaci tříděných elektrozařízení zajišťuje, Certifikát Enviromentálního vyúčtování, z něhož lze vyčíst, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody občané svou ohleduplností k přírodě ušetřili.

„V roce 2011 obyvatelé odevzdali k likvidaci o 45 procent televizorů více než v roce předchozím, zvýšil se i počet monitorů," řekl náměstek primátorky František Brendl.
Tím, že Pardubáci neodložili doslouživší spotřebiče mezi komunální odpad či na černé skládky, ale odevzdali elektroodpad k recyklaci, ušetřili 822,05 MWh elektřiny, 14.635 litrů ropy, 4018 metrů krychlových vody a 49 tun primárních surovin. „Kromě toho jsme tím o 222,64 tun CO2 snížili emise skleníkových plynů a produkci nebezpečných odpadů o 718 tun," dodal.

Jsou zodpovědní

Obyvatelé Pardubic, co se týče třídění odpadu, se dlouhodobě chovají zodpovědně. Ve městě přibývají kontejnery na separovaný odpad a rozšiřuje se spektrum komodit.
Nově ve městě přibudou nové červené kontejnery právě na drobný elektroodpad a baterie. „Lidé tak už nebudou muset s drobnými vyřazenými spotřebiči na sběrný dvůr," sdělil vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Kolik toho vytřídili?

V roce 2011 vytřídili Pardubáci 801 tun plastů, 780 tun papíru, 946 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů, 1689 tun bioodpadu a 125 tun starého textilu, který se ve městě začal sbírat v březnu.
Studie letos poprvé posuzovala i význam sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tiskárny a podobně. Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

„Zpětný odběr a recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Recyklace jednoho notebooku zase ušetří ropu, na níž osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, ale také 392 litrů pitné vody," upřesnila Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.