Počet uchazečů ve věkových kategoriích nad 50 let, kteří jsou evidováni na úřadu práce v Chrudimi, se v absolutních počtech snižuje.

„Přesto se podíl této kategorie na celkově evidovaných uchazečích zvýšil ve srovnatelném období o 3,24 procentního bodu, a to z 30,17% na 33,41%. Znamená to především skutečnost, že snižování počtu uchazečů v této kategorii probíhá pomaleji, než u ostatních kategorií,“ uvádí Miroslav Panák, vedoucí oddělení trhu práce a analýz Úřadu práce v Chrudimi.

Více čtěte v pondělním vydání Chrudimského deníku