Výhody lycea ukážeme na příkladu: žák váhá při výběru další školy mezi gymnáziem, které dobře připravuje na vysokoškolské studium a obchodní akademií, kde by získal ekonomickou kvalifikaci a šanci na dobré uplatnění.

Řešením tohoto dilematu je ekonomické lyceum, kde získá jak široké všeobecné vzdělání, tak základy odbornosti. Obojí se hodí, ať už se po maturitě rozhodne dál studovat, nebo nastoupit do zaměstnání.

„Zatímco v obvyklých oborech odborného vzdělávání je poměr mezi všeobecnou a odbornou složkou jedna ku jedné, u lyceí je to dvě ku jedné. Absolventi lyceí jsou tedy připravováni pro další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole a širší základ jim dává možnost vybrat si různé obory. Přitom ale nacházejí uplatnění i přímo na trhu práce,“ říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání (NUOV).

Lycea v České republice existují od roku 1994. Zatím si příliš studentů z celkového počtu „neodkrojila“.

Podíl žáků, kteří si je zvolili, však rok od roku stoupá: zatímco v letech 1996 či 1997 se pohyboval hluboko pod jedním procentem, v roce 2007 už do jejich prvních ročníků usedl téměř každý dvacátý prvák.