„Kontaktovali nás s konkrétní nabídkou,“ říká starosta Jaroslav Chour. Jak dodává, jednoznačné odmítnutí zastupitelů podpořily zkušenosti z okolních obcí, hovořící v neprospěch těžby.

Akciová společnost Holcim oslovila v posledních měsících už několik obcí na Chrudimsku, na jejichž území se nachází bývalé lomy a v nichž se dříve těžilo. Jejich představitelé však nevěří slibům tohoto soukromého investora.

„Nabízeli nám investice do infrastruktury, dokonce i hotové peníze. Nevěříme ale, že třeba v případě rozbitých komunikací by došlo k úhradě celkových nákladů na opravy,“ míní starosta. Sporné je podle něj i to, jak by se firma postavila k narušení statiky domů, k nimž by mohlo po čase u přetěžovaných silnic těžkými vozidly docházet. „V neposlední řadě nechceme přispívat ke vzniku rozsáhlých ekologických zátěží pro další generace. Těžba kamene je devastující a může trvale poškodit ráz zdejší krajiny,“ uzavírá Chour.

Snahy Holcimu o zprovoznění dalších těžebních lokalit jsou způsobené zvýšenou poptávkou po kameni ve stavebním průmyslu.

(sej)