Opravu důležitého mostu, přes který vede část dopravy z průmyslové zóny v Černé za Bory, chce začít kraj. Hodlá tak předejít situaci, že by musel být pro zhoršující se stav uzavřen.

Krajští radní schválili investiční záměr na rekonstrukci mostu na silnici II/322. Jde o most, který překlenuje úsek mezi sběrným dvorem v Černé za Bory a kruhovou křižovatkou u Foxconnu, tzv. Drážku, tedy železniční trať zapuštěnou v těchto místech hluboko pod úroveň terénu.

„Současný technický stav mostu je nevyhovující. Potvrdil to diagnostický průzkum stavby i mostní prohlídka,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Tichý. Ze sedmi stupňů bezpečnosti se most dostal na číslo šest, tedy jeden stupeň před stavem havarijním. Tichý předpokládá, že oprava začne letos a skončí v roce příštím.

Oprava si vyžádá 47 milionů korun, z nichž Státní fond dopravní infrastruktury uhradí 29 milionů korun, zbytek doplatí kraj ze svého.