Je to nejvíc v celém Pardubickém kraji. Ve 33 případech se na Chrudimsku jedná o SOP související s novou bytovou výstavbou, 71 případů tvoří změna dokončených staveb. O nebytové stavby se jednalo v 53 případech, staveb na ochranu životního prostředí bylo 51 a posledních 91 případů tvořily ostatní stavby.

Pro porovnání celkového množství SOP v jednotlivých okresech uveďme, že na Pardubicku bylo vydáno celkem 210 stavebních ohlášení a povolení, na Svitavsku 242 a na Ústeckoorlicku jich bylo 291.
Více než polovina všech SOP v kraji byla v 1. čtvrtletí 2012 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (32,6 %).

Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních ohlášení a povolení podílejí 20 procenty a ostatní stavby 28,7 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2011 se snížil počet ohlášení a povolení na stavby bytových budov o 77 a u nebytových budov o třicet. Počet SOP na stavby k ochraně životního prostředí se zvýšil v kraji o 75.

(red, man)