Do chodu by se tato novinka měla dostat během několika týdnů nebo měsíců. Čeká se jen na podepsání smlouvy s Českou poštou.Cílem je prý maximálně zamezit možnosti černého zaměstnávání uchazečů o práci.

Vyřazení z evidence úřadu práce

Nezaměstnaní budou zváni na Czech Pointy na poštách v termínech, které odpovídají standardní pracovní době. Budou se muset dostavit a nebudou tak moci pracovat.

Pokud se nedostaví, budou muset doložit například potvrzení, že byli u lékaře. Nesplní–li to, budou moci být vyřazeni z evidence úřadů práce.
Mohli by tak například přijít o podporu, navíc by si museli za sebe platit sociální pojištění.

„Jsem docela rád, že to bylo rozhodnuto a bude to zavedeno. Zprostředkovatelky na úřadech práce nemají totiž dostatečné kapacity na přijímání všech uchazečů,“ sdělil ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl.

Zejména uchazeči s poradenstvím

Do tohoto systému bude mít možnost zařadit se jakýkoliv uchazeč o zaměstnání, který je evidovaný na úřadu práce. Ti, kterých se to bude týkat, pak budou vybráni podle několika základních kritérií. Mohlo by se například jednat o uchazeče, kteří jsou na úřadech práce evidováni opakovaně, absolventy nebo mladistvé do šestadvaceti let.

„Ti, kteří budou mít zájem o poradenství, budou posíláni právě na poštu na Czech Point. Na úřadech práce tak zbyde prostor pro ostatní uchazeče,“ dodal ředitel Klimpl.

Občany určitě budou napadat otázky typu, zda–li má nový systém smysl, bude–li potřeba navýšit stav zaměstnanců nebo asi ta nejčastější – nedojde k zahlcení pracovníků pošty? Právě na to musí být vedoucí a pracovníci České pošty připraveni.

„Představa je taková, že by se pro tyto služby využívaly pobočky České pošty, kde je Czech Point už umístěn. Zatím ale pro tento krok není znám smluvní rámec. Proto je nyní předčasné hovořit, jaké dopady to bude mít,“ uvedl regionální ředitel České pošty Rastislav Horáček.

Možnost hlásit se po celé republice

Odbory s tím prý souhlasí. Ovšem podle místopředsedy Asociace samostatných odborů Jaroslava Pejši by nezaměstnaní měli mít možnost hlásit se na Czech Pointech po celé republice, nikoliv jen v místě bydliště. „Aby mu předepisovali pouze jedno místo,, tak to by při častých návštěvách bylo už šikanování,“ uzavřel Jaroslav Pejša.

(veh)