Citelné finanční pokuty nebo i vyřazení z evidence úřadu práce teď hrozí lidem, kteří uvízli v sítích kontrolních akcí provedených nedávno v Třemošnici a v Ronově nad Doubravou.

Kontroly proběhly v součinnosti Úřadu práce v Chrudimi, ale také orgánů cizinecké policie Pardubice a oblastního inspektorátu práce v Hradci Králové.
V objektu staveniště prodejny Penny Market v Třemošnici prošlo fyzickou kontrolu totožnosti všech 17 pracovníků přítomných na staveništi. Na stavbě pracovali i čtyři rumunští pracovníci, legálnost jejich zaměstnávání je nadále předmětem probíhající kontroly.

„Při kontrole bylo dále zjištěno, že žádný z přítomných pracovníků není uchazečem o zaměstnání, což bylo ověřeno písemnými dotazy na příslušných úřadech práce,“ uvádí Jan Vichr z chrudimského úřadu práce.

Další kontrola se uskutečnila u zaměstnavatele Kovolis Hedvikov, a to na pracovištích v Hedvikově i v Ronově nad Doubravou. Zde bylo zkontrolováno 269 osob - zaměstnanců Kovolisu Hedvikov či subdodavatelských firem, rovněž tak i 25 cizinců.

Ze strany Kovolisu Hedvikov nebylo zjištěno žádné porušení zákona o zaměstnanosti, pracovněprávní vztah cizinců a agentury práce je ale nadále předmětem probíhající kontroly. Pracovníci cizinecké policie ale uložili několika cizincům pokuty za porušení povinností v souvislosti s prokazováním totožnosti při kontrole legálnosti pobytu. V Hedvikově a v Ronově byly zjištěny i tři případy, kdy zde načerno pracovali uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci ÚP v Chrudimi.

Před úřadem práce se neschováte, objevení vás navíc přijde draho

Objevení „hříšníci“ se provinili tím, že ačkoliv byli vedení v evidenci ÚP v Chrudimi, svou pracovní činnost na úřad práce nenahlásili. „Tím porušili povinnost danou jim zákonem o zaměstnanosti. Porušení uvedené povinnosti bude úřad práce dále řešit – uchazečům teď hrozí kromě udělení pokuty i vyřazení z evidence,“ dodává Jan Vichr z kontrolního a právního oddělení ÚP v Chrudimi.

U jednoho pracovníka dodavatelské firmy, občana Slovenské republiky, mají navíc kontroloři podezření na porušení ohlašovací povinnosti ze strany jeho zaměstnavatele.

Provedené kontroly potvrdily předpoklad, že se nemusí vyplácet hrát před úřady jakousi hru na schovávanou. Vždyť už bez ohledu na možnost placení bolestivé pokuty se lidem prodraží i jen samotné vyřazení z evidence úřadu práce. Přijdou tak totiž nejen o důležitý kontaktní kanál při shánění možného příštího zaměstnání, ale také například o možnost nabídky a úhrady různých rekvalifikací. Navíc si pak hříšníci sami musí hradit i zdravotní pojištění. To vše v době, kdy trh práce na Chrudimsku, i přes mírné zlepšení, stále ještě zrovna nepřekypuje lukrativními nabídkami.

Nezaměstnanost v regionu? Knečně dobré zprávy. V Královéhradeckém i Pardubickém kraji v únoru překvapivě klesl počet lidí bez práce. Na jaře bude pokles pokračovat. VÍCE ČTĚTE ZDE

To ostatně potvrzují také aktuální čísla, podle nichž se sice míra nezaměstnanosti v okrese ke 28. únoru snížila o 0,31 procentního bodu, stále však představuje 11,53 procenta. V evidenci ÚP bylo ke zmíněnému datu celkem 6235 uchazečů o zaměstnání, což je o 158 osob méně než ke konci ledna 2011 a zároveň o 209 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Na úřad práce se v únoru přišlo nově zaevidovat 396 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu února 554 uchazečů z evidence vyřadil.

„Lze očekávat, že v březnu bude míra nezaměstnanosti ještě částečně pod vlivem úbytku sezónních prací, ale očekáváme postupné snižování počtu evidovaných uchazečů a míry nezaměstnanosti. V únoru jsme zaznamenali rovněž nárůst volných pracovních míst hlášených zaměstnavateli o přibližně 80 v porovnání s lednem. Nové hromadné propouštění nemáme hlášeno,“ doplňuje řeč čísel Miroslav Panák, vedoucí oddělení trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce.

Grafy a statistiky Úřadu práce Chrudim za únor 2011
Grafy a statistiky Úřadu práce Chrudim za únor 2011
Grafy a statistiky Úřadu práce Chrudim za únor 2011
Grafy a statistiky Úřadu práce Chrudim za únor 2011
Grafy a statistiky Úřadu práce Chrudim za únor 2011

OFICIÁLNÍ KOMENTÁŘ ÚŘADU PRÁCE K NEZAMĚSTNANOSTI:

Okres Chrudim

Míra nezaměstnanosti v okrese Chrudim k 28. 2. 2011 se snížila o 0,31 procentního bodu na hodnotu 11,53 %, a je nižší i proti stavu ke konci února předcházejícího roku, kdy byla míra nezaměstnanosti 11,89 %. V evidenci úřadu práce bylo k 28. 2. 2011 celkem 6235 uchazečů o zaměstnání, což je o 158 osob méně než ke konci ledna 2011, a o 209 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku.

Pohyb uchazečů v průběhu února byl nižší (-421) než v lednu 2010, a nižší než ve stejném období předcházejícího roku (-185). Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 396 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu února 554 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se zvýšil o 2 na celkový počet 331.

Lze očekávat, že v období března bude míra nezaměstnanosti ještě částečně pod vlivem sezónních prací, ale očekáváme postupné snižování počtu evidovaných uchazečů a míry nezaměstnanosti. V únoru jsme zaznamenali rovněž nárůst volných pracovních míst hlášených zaměstnavateli o cca 80 v porovnání s lednem 2011. Nové hromadné propouštění nemáme hlášeno. (úp)