V evidenci úřadu práce bylo k uvedenému datu celkem 4964 uchazečů o zaměstnání, což je o 272 osob více než ke konci října 2010, ale o 88 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku.

Pohyb uchazečů v průběhu listopadu byl vyšší (+145) než v říjnu 2010, ale nižší než ve stejném období předcházejícího roku (-53). Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 802 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu listopadu 530 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se snížil o 18 na celkový počet 338.

„Lze očekávat, že do konce roku bude docházet k postupnému navýšení počtu uchazečů vlivem dalšího ukončování sezónních prací a dohod na dobu určitou,“ uvedl Miroslav Panák, vedoucí oddělení trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce.

(red)