Studium je určeno pro absolventy 9. ročníků základních škol. „Myšlenka vychází z realizace České fotbalové akademie, která existuje v Praze. S projektem jsem se seznámil během mého působení na pozici šéftrenéra Sportovního centra mládeže AFK Chrudim,“ uvádí ředitel školy Jaromír Pecina. „Bylo nutné skloubit nejen trenérské a sportovní dovednosti, ale i více než jedenáctileté zkušenosti z práce ředitele střední školy,“ vysvětluje Pecina.

Nabídka

Nový studijní obor bude tedy provozován už od září. A co nabídne žákům? „Věřím, že studium bude pro mladé zajímavé. Obsahovat bude až osm hodin tělesné výchovy týdně v praktické i teoretické podobě. Škola bude mít stejného zřizovatele i vedení jako stávající Hotelová škola Bohemia, kde v současnosti studují ve třinácti třídách více než tři stovky žáků. Chci, aby i sportovní obor navázal na podobnou filozofii ve výchově a ve vzdělávání,“ rozvádí program školy ředitel Pecina. Pedagogické lyceum bude maturitním oborem se všeobecně vzdělávacím zaměřením. Chybět nebudou světové jazyky nebo počítačové znalosti a dovednosti. Absolventi získají všechny předpoklady pro pokračování ve studiu.

Uplatnění

Vzdělání bude ukončené maturitou. Absolventi školy by měli bez problémů najít uplatnění například jako obchodní zástupci, manažeři marketingu, sportovní instruktoři, maséři, redaktoři nebo pracovníci pro volnočasové aktivity. „Chlapci a děvčata se naučí prezentovat ve společenském oblečení. Důraz chceme klást na výchovnou složku, která se někdy ze škol, potažmo i z celé společnosti pomalu vytrácí,“ rozvádí Pecina náplň budoucího studia. Jaromír Pecina je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň je fotbalovým trenérem s nejvyšší kvalifikací a s dlouholetými zkušenostmi. Vzhledem k tomu i s přihlédnutím k místním podmínkám se tedy počítá hlavně s návazností na fotbal. „Uvažujeme také o propojení se Sportovním centrem mládeže Chrudim. Budou zde tedy moci studovat i ostatní sportovci, jejichž speciální příprava se bude odehrávat v oddílech. V současnosti už začínáme s naší koncepcí seznamovat první uchazeče o studium. I jejich zájem bude usměrňovat naše představy,“ uzavírá Pecina.