„Nezaměstnanost je vyšší i proti stavu ke konci března předcházejícího roku, kdy činila její míra 5,33 procenta. V evidenci úřadu práce bylo ke konci předchozího měsíce celkem 4675 uchazečů o zaměstnání, což je o 166 osob více než ke konci února. A zároveň o 1613 osob víc, než ve stejném období předcházejícího roku,“ uvádí Miroslav Panák z chrudimského úřadu práce.

Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 782 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu března 616 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se zvýšil o 13 na celkový počet 256 lidí.

„V nejbližším období očekáváme zvýšení počtu uchazečů v souvislosti s dalším uvolňováním pracovníků v návaznosti na hospodářskou recesi. Rovněž očekáváme další žádosti o možnost vyplácení nižších náhrad mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele podle § 209 zákoníku práce,“ dodává Miroslav Panák.

Mezi lidmi bez zaměstnání nalézají stále hůře uplatnění pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v oblasti prodeje a služeb, chrudimské statistiky tu hovoří o téměř čtyřech stovkách uchazečů. Bez práce jsou však i tři stovky prodavačů a podobné množství řidičů. Největší zájem mají firmy nadále o zámečníky a strojní zámečníky.