V Pardubickém kraji skončily žně. Výnosy jednotlivých plodin jsou přes dřívější obavy zemědělců dobré. Některé dokonce překonaly loňskou rekordní úrodu, i když celkově u obilovin klesly o devět procent.

„Výnosy ovlivnily zimní holomrazy. U nás se na výsledcích nakonec příliš neprojevily, ale některé jiné regiony jsou značně postiženy," uvedla vedoucí Krajské agentury pro zemědělství a venkov v Pardubickém kraji Blanka Weisbauerová.

Výnos se snížil

O 15 procent vyšších výnosů než vloni dosáhli farmáři u ovsa, o devět procent u jarní pšenice. Srovnatelné s loňskem jsou výsledky u ozimého ječmene, žita, triticale a řepky. Nižší jsou o 11 procent u ozimé pšenice, kde byl propad největší, a také u jarního ječmene. Celkově se hektarový výnos obilovin proti loňsku snížil z 5,48 na 4,99 tuny.

Část ploch osetých ozimou pšenicí letos poškodilo nepříznivé počasí. Zemědělci museli zaorat asi 5500 hektarů.

Loňská úroda obilovin byla v kraji mimořádně vysoká. Průměrný hektarový výnos vzrostl meziročně o 17 procent. Nejvíce vzrostl výnos u jarní pšenice, o téměř 60 procent. U pšenice ozimé, která byla i loni hlavní obilninou v kraji, výnos meziročně vzrostl o 15 procent. Letošní výnosy jsou na dlouhodobě průměrných hodnotách.

Výnosy hlavních druhů obilovin

v Pardubickém kraji v letech 2011 a 2012

osevní plocha 2012 výnos 2012 výnos 2011 index 2012/2011

(v hektarech) (tun z hektaru) (tun z hektaru)

pšenice ozimá 44 097 5,3 5,95 0,89

pšenice jarní 5 334 4,79 4,41 1,09

ječmen ozimý 6 262 4,86 4,93 0,99

ječmen jarní 18 056 4,56 4,93 0,92

žito 1 134 4,72 4,68 1,01

oves 2 672 4,2 3,66 1,15

triticale 4 698 4,71 4,64 1,02

obiloviny

celkem 82 253 4,99 5,48 0,91

řepka 28 783 2,88 2,82 1,02