Na elektroprodejnách sítě Berry naleznete po celý rok zapečetěné pokladničky, ve kterých se budou scházet peníze na Konto Paraple. „S iniciativou přišli sami obchodníci, kterým jsme za to moc vděční,“ dodává Petra Černá z Centra Paraple.

Vyvrcholením projektu bude „Žlutomodrý den Berry pro Centrum Paraple“, který proběhne 27.6. 2009 v Křižanovicích.