Někteří zemědělci hospodařící v níže položených oblastech okresu se vrátili rovněž k pěstování cukrové řepy, jejíž bulvy se využívají i k výrobě lihu.

Fialový zázrak?

Jsou i pole, jež při potulkách krajinou leckoho překvapí. Mezi ně patří i rozlehlé lány zářící intenzivní fialovou barvou. Roste na nich nějaká léčivka? Nebo koření? „To ne. Jedná se o svazenku vratičolistou. Je to meziplodina a při správném použití zabraňuje půdní erozi. Pěstuje se spolu s obilovinami. V srpnu se zaseje a v zimě v porostu sama vymrzne. Případně se obilí zaseje až na jaře do pole, kde předtím svazenka byla. Je tak zajištěna půdopokryvnost i přes zimu, což ovlivní pozitivně i hospodaření s vodou v půdě. Svazenka je známá i jako zelené hnojení, jež se na podzim zaorá. Výjimečně se na Chrudimsku pěstovala i na osivo. Patří mezi medonosné plodiny," vysvětluje ředitelka Agrární komory Chrudim Vanda Rektorisová.

Na Chrudimsku dále rostou lány žita, jehož klasy jsou očkovány námelem, sloužícím k výrobě léků. U Jenišovic narazíme i na kmín, jinde třeba na pole plná makovic.

Hnůj mizí z polí

Na stále menší ploše se naopak pěstuje len pro využití v textilním průmyslu. Ubývá i jetelů, vojtěšky a dalších pícnin. Zde je na vině klesající živočišná výroba.

„Kvůli menšímu počtu zemědělských zvířat stále častěji půdě chybí živiny, jež se do ní dostávaly ve formě kravského hnoje. A kvůli menším rozlohám pícnin a okopanin je také stále těžší dodržet ideální osevní postup, kdy se mají plodiny v cyklech na polích střídat. Takže se teď stává, že jsou po roce na stejném poli opakovaně obiloviny či řepka. Živiny je pak třeba dodávat v podobě minerálních hnojiv. Další problém představuje možný přenos rostlinných chorob," pokračuje Vanda Rektorisová.

Výnosy klesnou

A jak to letos bude s výnosy? „Na budoucí úrodě se podepíšou holomrazy, jež v zimě zasáhly hlavně pole v nižších nadmořských výškách. Plodinám neprospělo ani jarní sucho. Výnosy budou asi o 20 procent nižší než vloni, kdy se obilovin sklízelo kolem šesti tun z hektaru," uzavírá Vanda Rektorisová.