„Již dva roky chybí v jízdním řádu chrudimské MHD linka, která by v co nejkratším čase objela město a spojila jeho východní a západní část.

Dřívější linka č. 2 to uměla. Jela z nádraží po Palackého třídě, sídlištěm U Stadionu kolem nemocnice, Topolskou ulicí nevyjížděla na Větrník, projela Stromovku, Tovární ulici, Poděbradovu ulici, Masarykovo náměstí a vrátila se na nádraží. Celá cesta trvala 25 minut. V minulém jízdním řádu byla tato trasa prodloužena o výjezd na Větrník. Nyní lze takto cestovat následovně: Nejprve vás ku příkladu ze sídliště U Stadionu linka č. 2 vyveze na Větrník asi za 15 minut. Tam vystoupíte a skoro hodinu si počkáte (ku příkladu příjezd 10.02 a odjezd až v 10.57) a na Masarykovo náměstí přijedete po půldruhé hodině jízdy.

Ještě kurióznější jsou odpolední spoje této linky. Odjezd autobusu č. 2 z Větrníku je vždy o pět minut dřív (13.42), než příjezd na Větrník (13.47). Když jsem přijel v úterý na Větrník, vyslechl jsem telefonický rozhovor řidiče autobusu. Stěžoval si komusi na autora jízdního řádu a říkal, že to není normální, aby zde autobus skoro hodinu zůstal stát. Dodávám, že to není normální ani pro cestující.

Vladimír Mostecký

Změny v jízdních řádech MHD byly provedeny na základě připomínek cestujících největších sídlišť ve městě - Stromovka a Na Větrníku, kteří si stěžovali, že cestování městskou dopravou po Chrudimi je velmi zdlouhavé a připomíná výletní jízdu.

Měli na mysli okružní linky 1 a 3, kdy například cesta z aut.nádraží na Větrník trvala po trase linky č.1 plných 25 minut nebo z Masarykova náměstí k nemocnici 28 minut a pod. Proto bylo rozšířeno přímé rychlé spojení současnou linkou č.2 ze zastávky žel.stanice na Větrník kolem nemocnice, které je časově kratší o 10 minut, než bývalou linkou č.1 a dále byla navržena nová linka č.1, která spojuje žel.stanici se sídlištěm Na Větrníku přes Poděbradovu ulici za 13 minut . Na základě porovnání frekvence cestujících na okružních linkách bylo zjištěno, že velká většina cestujících na bývalých okružních linkách vystoupí na zastávkách Stromovka, Na Větrníku a Družstevní ( Topolská ) a jen velmi malá část absolvuje další okružní jízdu. Proto byl změněn systém MHD v Chrudimi a bylo upřednostněno rychlé přímé spojení obousměrnými linkami na úkor okružních "výletních" linek. Od nových jízdních řádů je možnost cestovat po Chrudimi podstatně rychleji. Tak například z Masarykova náměstí je možné využít linku č.1 k žel.stanici, kde je do 4 minut přestup na linku 1 ( ve špičce ) nebo na linku 2 ( v sedle ) směrem k nemocnici. Cestovní doba se tak zkrátí z 28 minut na 16 minut. Podobně i opačným směrem - například od nemocnice je možné v době přepravního sedla použít linku č.2 k žel. stanici a odtud po 2 minutách odjíždí linka č. 1 do Poděbradovy ulice atd.

To znamená, že cestující, kteří argumentují dlouhými čekacími doby Na Větrníku, mohou nyní podstatně rychleji, než v minulosti, cestovat, ale s přestupy na žel.stanici. Velká většina cestujících využívá platbu čipovou kartou a pro ně to znamená, že nemusejí platit další jízdné. Zjednodušeně se dá říci, že kdo by chtěl absolvovat okružní jízdy po Chrudimi, tak od platnosti nových jízdních řádů je to výhodnější přes žel.stanici, kde jsou návaznosti mezi linkami a nikoliv přes Větrník, kde návaznosti skutečně nejsou. Autor stížnosti poukazuje na to, že na Větrník linka č. 2 přijíždí v 13.47 a odjíždí v 13.42 hod. Na tom však není nic neobvyklého, že linka č.2 dojede na Větrník o 5 minut později, než vyjíždí zpět. Zajišťují to totiž různé autobusy. Autobus, co přijede na Větrník v 13.47 hod. se v 13.50 hod. vrací zpět po trase linky č. 3 a autobus, který odjíždí z Větrníku v 13.42 před tím přijel na Větrník po trase linky č. 3 v 13.39 hod. To je jakoby si někdo stěžoval, že autobus z Pardubic přijede do Chrudimi v 13.47 a autobus z Chrudimi do Pardubic odjíždí v 13.42 hod. Co se týká stání autobusů na Větrníku cca jednu hodinu - je uváděn příklad od 10.02 do 10.57 hod., tak to v žádném případě není pravda. Autobusy vyčkávají na zastávce Na Větrníku cca 3 min. v době přepravní špičky a 18 minut v době přepravního sedla. Toto čekání je z důvodu, aby spoje přijížděly současně z různých směru k žel. stanici, aby byl garantován přestup a aby byly přípoje k vlakům a od vlaků. Dopravce má smluvní povinnost s městem Chrudim zajišťovat přednostně návaznost na vlaky ČD.

Jízdní řád je konstruován tak, aby navazoval na vlakové spoje a zároveň, aby v úsecích, kde jsou vedeny souběžně dvě linky, tak aby tyto linky se časově nepřekrývaly, ale aby jely vždy v pravidelném prokladu. Tak například velká většina vlaků z Pardubic přijíždí x.13 a odjezdy linek MHD do všech směrů je v x.17 hod.. Podobně od spěšných vlaků od Hlinska, které přijíždějí v cca x.43 až x.45, tak k těmto vlakům jsou přípoje MHD v x.47 hod. V době přepravní špičky jsou vloženy spoje v x.02 a v x.32, takže například odpoledne v době mezi cca 13 až 16.30 hod. jedou na Stromovku a na Větrník kolem nemocnice každých 15 minut autobusy MHD. Podobně je tomu v ranní špičce. kdy k žel. stanici přijíždějí z opačného směru spoje MHD každých 15 minut. Dále došlo ke zlepšení spojení z Poděbradovy ulice a od sladovny do sídliště Topolská a k obchodním domům Kaufland a Hypernova Albert.

Zatímco v minulosti museli cestující nejprve absolvovat cestu na Větrník a pak se vracet, nyní je vedena linka č. 1 mětským komunikačním okruhem kolem požární zbrojnice a dále na zastávky Topolská a Na Větrník. Toto spojení linkou č.1 je nejrychlejší od železniční stanice do největších sídlišť v Chrudimi - Stromovka a Na Větrníku. Aby mohly být zajištěny všechny tyto návaznosti, změnil se i systém MHD v Chrudimi. Pro velkou většinu cestujících by měl přinést výhody v rychlém a přímém spojení. Je pravdou, že ti cestující, kteří si oblíbili zdlouhavé cestování po městě, tak pro ně je nový systém MHD méně výhodný. Přesto je možné dále využívat několika spojů linky 4 z žel.stanice přes Poděbradovu ulici na Větrník a dále bez přestupu linkou č. 3 na Tyršovo náměstí, k nemocnici, k žel.stanici a do Markovic - tedy tak, jako v minulosti. Jedná se celkem o šest spojů. Tento systém je použit při jízdách o sobotách a nedělích. Cestujících, kteří využívají toto zdlouhavé "výletní" trasování je však málo - jak vyplývá ze sledování frekvence cestujících.

Problematika systému linek MHD byla řešena na koordinační poradě za účasti odboru dopravy MěÚ Chrudim, dopravní komise a dopravce. Byly zvažovány eventuelní přínosy nebo nedostatky nového systému. Nakonec bylo přijato řešení, které by mělo přinést výhody většině cestujících. Bylo do značné míry odstraněno "výletní" cestování po Chrudimi a namísto toho nabídnuto cestující veřejnosti rychlé a přímé spojení žel.stanice a aut.nádraží se sídlištěm Stromovka a Na Větrníku - tedy spojení pro velkou většinu cestujících.

Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia TransportVýchodní Čechy a.s.