„Nový systém obsahuje změny v částce 17 procent mzdy. Bereme-li v úvahu, že většina dělnických profesí si vydělá 11 až 12 000 korun, není divu, že lidem běhá mráz po zádech. Vedení tvrdí, že nikdo nepřijde ani o korunu, ale jen hlupák tomu může věřit. To ale zaměstnanci nejsou, dobře vědí, že šetřit se má zase jen na nich,“ uvedl jeden ze zaměstnanců.

Naráží tak na obavu, že prémie údajně nemusí být zaměstnanci vůbec vyplaceny. Budou prý ovlivněny podmínkami, jejichž plnění zmaří třeba kolega nebo brigádník na opačném konci dílny. Totéž říkají i odboráři.

„Na tvorbě mezd jsme se zaměstnavatelem pracovali řadu měsíců a mnoho bodů se také podařilo dohodnout. Zaměstnavatel ale vůbec neustoupil v našem požadavku, aby odměna šla za konkrétním člověkem a ne za skupinou či za celou dílnou. S takto stanovenými mzdami nesouhlasíme,“ říká předsedkyně podnikových odborů Alena Šírová.

Generální ředitelka společnosti Plastkov Lucie Baleková to vidí jinak: „Základním úkolem mzdového systému je lepší ocenění dobře pracujících zaměstnanců. Byl optimalizován na celkem šest stupňů počet tarifů, do kterých jsou jednotlivé profese řazeny podle náplně a složitosti práce. Většině tarifně odměňovaných pracovníků se dokonce zvýší fixní složka mzdy,“ uvádí Baleková.

Kompletní vyjádření Lucie Balekové, generální ředitelky společnosti Plastkov

Nový mzdový systém byl připravován v součinnosti s odbory, tak jak bylo deklarováno na konci března ve společném prohlášení firmy a odborové organizace k zaměstnancům. Základním úkolem nového mzdového systému je lepší ocenění dobře pracujících zaměstnanců. Byl optimalizován počet tarifních stupňů, do kterých jsou jednotlivé profese zařazeny podle náplně a složitosti práce, na celkem šest.

Nový mzdový systém je podobný tomu předchozímu zejména v tom, že mzda zaměstnance se stejně jako doposud bude skládat z fixní a variabilní složky. Převážné většině tarifně odměňovaných pracovníků se dokonce zvýší fixní složka mzdy. Variabilní část mzdy je více navázána na výkonnost úseku, ve kterém zaměstnanec pracuje, a tudíž jeho přispění k výsledkům celé firmy.

Výdaje na mzdy se v žádném případě nesnižují, naopak ve srovnání s rokem 2009 by se celkové výdaje na mzdy měly zvýšit o více než 1 milion korun. Nejvíce posilujeme tarifní mzdu u zaměstnanců s nejnižšími mzdovými tarify, kteří budou mít vyšší minimální mzdu díky posílení její fixní složky.

Navíc ve srovnání se současným systémem nově zavádíme u nejnižších tarifních tříd možnost vyplatit osobní složku základní mzdy, která zde doposud nebyla. Tato osobní složka je zaměřena přímo na jednotlivce a hodnotí tak každého zaměstnance. Cílem nového systému je pozitivně motivovat zaměstnance, neboť jim umožňuje zvýšit maximální hodnotu mzdy v závislosti na plnění stanovených kritérií, a to u všech tarifních stupňů.

Část těchto kritérií je opět individuálně cílena na jednotlivce. Jednotlivá kritéria byla stanovena na společných jednáních s odborovou organizací tak, aby byla splnitelná. Samozřejmě jako všechna jednání byla i tato o kompromisech, ale byla korektní a podařilo se nám s odbory najít společnou cestu.“