S dosavadními výsledky vyjednávání totiž odboráři nejsou spokojeni.

„Podstatné jsou dvě věci. Zaměstnavatelé za prvé nemají zájem sjednat v kolektivní smlouvě mzdovou část, ale chtějí tuto oblast řešit vnitřním předpisem. Za druhé dochází k tomu, že benefity, které jsme sjednali v průběhu posledních deseti let, jsou pro zaměstnavatele velkou překážkou,“ uvedla šéfová podnikových odborů Alena Šírová.

CO SI O PROTESTU MYSLÍTE VY?

HLASUJTE V ANKETĚ

Jejím slovům naslouchaly na louce mimo areál hlineckých továren přibližně čtyři stovky lidí. Na slova odborářů reagovali lidé souhlasným troubením na plastové trumpetky a zmínky o záměrech vedení podniku komentovali hlasitým pískotem.

Vedení firem argumentuje tím, že požadavky odborů jsou v dnešní době nepodložené a nepřijatelné.

„Cílem společností podnikajících v prostředí krize a hospodářské recese je udržení zaměstnanosti i platů v současné výši. Ekonomická situace nedává prostor pro ambicióznější cíle. Při očekávané téměř nulové inflaci a zvyšující se nezaměstnanosti považujeme tuto snahu pro zaměstnance za přijatelnou,“ uvádí se ve společném stanovisku Lucie Balekové a Jiřího Pathy, generálních ředitelů dotčených hlineckých firem.

Prohlášení účastníků mítinku

Prohlášení společností PLASTKOV AUTOMOTIVE, ETA, Hlinecká servisní a ETAFILTER k jednání o kolektivní smlouvě

Hlinsko, 1. prosince 2009 – Toto je společné stanovisko vedení společností PLASTKOV AUTOMOTIVE s.r.o., ETA a.s., Hlinecká servisní a.s. a ETAFILTER spol. s r.o. k jednáním probíhajícím s odborovou organizací o kolektivních smlouvách.

„V rozporu s tvrzením odborové organizace nechceme rušit zaměstnanecké benefity. Chceme je ale upravit tak, aby byly vázány na hospodářské výsledky firem – to znamená, aby byly do budoucna udržitelné. Plně se soustředíme především na udržení zaměstnanosti a udržení současné úrovně mezd. Oba zmíněné aspekty rozhodujícím způsobem ovlivňují celou strategii firem. Právě dlouhodobý rozvoj zaměstnanosti v našem regionu může pozitivně ovlivnit nejenom naše společnosti, ale především hlinecký region,“ řekli Lucie Baleková, generální ředitelka společností PLASTKOV AUTOMOTIVE a Hlinecká servisní a Jiří Pathy, generální ředitel společností ETA a ETAFILTER.

Cílem společností podnikajících v prostředí finanční krize a hospodářské recese je udržení zaměstnanosti i platů v současné výši. Ekonomická situace na dnešním trhu nedává prostor pro ambicióznější cíle. Při očekávané téměř nulové inflaci a stále se zvyšující nezaměstnanosti považujeme tuto snahu vedení společností pro zaměstnance za přijatelnou.

Součástí návrhu odborové organizace je ale požadavek na zvýšení platů v průměru o 10 % u společností PLASTKOV AUTOMOTIVE a Hlinecká servisní a 3,22 % v případě společností ETA a ETAFILTER. To je v podmínkách finanční krize, kdy se společnosti nacházejí v provozní ztrátě, nepřijatelné. Zástupci odborové organizace rovněž požadují navýšení benefitů pro zaměstnance v takové míře, že by se náklady na straně zaměstnavatelů zvýšili o cca 25 %.

Snaha odborů ohrožuje existenci stávajících pracovních míst. Vedení společností usilují o úpravu poskytování benefitů tak, aby byly více spjaté s hospodářskými výsledky firem a celkovou ekonomickou situací. Odměňování všech zaměstnanců by tak jasně odpovídalo tomu, jak se firmám daří.

Požadavky odborů na zvýšení platů a benefitů proto považujeme za ekonomicky nepodložené. Tyto kroky postrádají racionální odůvodnění a mohly by mít negativní vliv na naše zaměstnance. Tomu chceme zabránit, chceme zachovat pracovní místa v regionu, a proto těmto požadavkům nemůžeme při současné ekonomické situaci vyhovět.

Jednání o kolektivní smlouvě dále probíhají a věříme, že se nám podaří najít s odbory shodu. Již na konci listopadu byly odborové organizaci navrženy prosincové termíny na projednání mzdových předpisů. Chceme, aby všechny společnosti byly i nadále úspěšné a naši zaměstnanci měli jistotu svého pracovního uplatnění i v budoucnu.

Lucie Baleková, generální ředitelka společností PLASTKOV AUTOMOTIVE s.r.o. a Hlinecká servisní a.s.
Jiří Pathy, generální ředitel společností ETA a.s. a ETAFILTER spol. s r.o.

Reprofoto Odboráře Ety, str. 1

Reprofoto Odboráře Ety, str. 2
Prohlášení vedení společnosti firmy Eta Hlinsko, str. 1
Prohlášení vedení společnosti firmy Eta Hlinsko, str. 1