Nová provozovna společnosti Ecorec v areálu společnosti Holcim zpracovává technicky přetříděný komunální odpad. Otevřena byla v minulých dnech za účasti představitelů Pardubického kraje, hejtmana Radko Martínka a radního zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov Václava Kroutila.
„Ve srovnání s podobnými záměry se tento začal realizovat prostřednictvím cementárny bezkonfliktním způsobem. Cementárna zde funguje již řadu let a lze předpokládat, že tomu tak bude i do budoucna," uvedl hejtman Radko Martínek při otevření provozovny Ecorec, která dokáže zpracovat až 65 tisíc tun odpadu ročně.

„Vždy přísně dbáme na plnění limitů ochrany ovzduší a dalších prvků životního prostředí jako celku," říká ředitel společnosti Ecorec Milan Maciga. Podle něj vozí do Prachovic komunální odpad pouze ze sousedních krajů, nikoliv však Pardubického.

Projekt byl realizován z vlastních finančních prostředků, tedy bez nároku na jakékoliv dotace či podpory z veřejných prostředků.

„Uvidíme, jak jednotlivá města a obce ze spádové oblasti tuto možnost využijí a zda se firma stane jedním z hráčů na trhu s odpady na území Pardubického kraje," nastínil radní Václav Kroutil partnerství mezi oběma subjekty.

„V připravovaném krajském plánu odpadového hospodářství by se podle našeho názoru měla značně zvýšit protříděnost biologické složky komunálního odpadu a tato část by se měla vracet zpátky do půdy jako potřebná organická hmota. Jako zemědělec, ekolog a venkovan se totiž nemůžu smířit s tím, že by se tato složka měla spalovat," odkazuje radní Václav Kroutil na záměr, jak se kraj chystá na využívání komunálního odpadu.