Kontejner je jakousi výstavou, kde je na jedné straně zobrazený v reálné podobě vzorek směsného komunálního odpadu. Na druhé straně je odpad roztříděný na jednotlivé využitelné složky. Výstava je vybavena informačními panely s popisem složek odpadů a způsobu jejich dalšího využití.

Kontejner je určený zejména pro obce, státní správu, organizace a školy, které ho mohou využívat při svých osvětových akcích a výukových programech. Skleněný kontejner je novým prvkem letošní krajské kampaně na podporu třídění a recyklaci odpadů. Další řadu podrobností k uvedené kampani lze nalézt také na speciálních internetových stránkách www.ekontejnery.cz